Výsledky přijímacích zkoušek

V příloze najdete výsledky přijímacích zkoušek z 1. kola přijímacího řízení - najdete se pod svým registračním číslem (to Vám bylo sděleno v zaslané pozvánce k přijímacím zkouškám. Prosíme o odevzdání zápisových lístků do 23. 6. 2020!


Přiložené dokumenty