Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Ve strojních oborech žáci absolvují svářečskou školu s výstupním dokumentem svářečský průkaz. V maturitních oborech je výuka zaměřena na programování CNC strojů.

Čtyřletý maturitní obor

Vzdělávací program - 23-44-L/01 mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

ŠVP je koncipován tak, aby absolventi byli připraveni vyrábět a sestavovat složité montážní celky, uvádět je do provozu, provádět u nich seřízení a opravy, vykonávat dozor nad vývojem technického stavu strojů, technickou diagnostiku a preventivní údržbu strojů a strojního zařízení. Programovat CNC stroje pomocí dílenského programování a CAM programů. Tvořit technickou dokumentaci a výrobní výkresy. Mohou pracovat ve výrobních a servisních firmách, v útvarech údržby všech podniků využívajících strojní zařízení, ve veřejných službách nebo v rámci oboru jako osoba samostatně výdělečně činná. Náplň ŠVP je základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříleté učební obory

Žákům těchto oborů je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. V prvním ročníku získává žák měsíčně 300 Kč, za vyznamenání je odměněn jednorázově částkou 1500 Kč. Žák druhého ročníku dostává měsíčně 400 Kč, za vyznamenání obdrží 2500 Kč. Žák 3. ročníku získává 500 Kč měsíčně a za vyznamenání dostává 5000 Kč. Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci.

Vzdělávací program - 23-52-H/01 nástrojař

23-52-H/01 Nástrojař

Absolventi školního vzdělávacího programu ( dále jen ŠVP ) Nástrojař jsou připravováni pro profese, jejichž základní pracovní náplní je výroba, seřizování, údržba a opravy nástrojů pro strojní obrábění, tváření, kování, lisování a vstřikování plastů. Dále mohou pracovat na specializovaných pozicích, kde se uplatní při přesném orýsování, dokončovacích metodách obrábění a slícování, tepelném zpracování nástrojů a nářadí, výrobě měřidel. Náplň ŠVP je základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Vzdělávací program - 23-56-H/01 obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

V učebním oboru jsou žáci seznamováni se základy strojního obrábění na soustruzích, frézkách a bruskách. Absolvují základní modul práce na CNC strojích.

Videopředstavení strojních oborů