Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Denní (2 roky)

Vzdělávací program - 64-41-L/51 podnikání

64-41-L/51 Podnikání

Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Jeho příprava je směrována především do oblasti rozvoje osobnosti žáka, do oblasti přípravy pro život v občanské společnosti a do oblasti přípravy pro pracovní uplatnění.

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Videopředstavení nástavbové studium