Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Denní (2 roky) / dálková (3 roky)

Vzdělávací program - 64-41-L/51 podnikání

64-41-L/51 Podnikání

Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Jeho příprava je směrována především do oblasti rozvoje osobnosti žáka, do oblasti přípravy pro život v občanské společnosti a do oblasti přípravy pro pracovní uplatnění.

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Videopředstavení nástavbové studium