Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Základní informace

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

Název povinného subjektu

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Důvod a způsob založení

Škola byla založena zřizovací listinou č. j. 1163/2001/ŠK

Kontaktní spojení

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 239/49
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00851574
DIČ: CZ00851574

Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
Epodatelna:
Ředitel školy:
WWW: www.isscopvm.cz

Bankovní spojení

Komerční banka - pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 25730851/0100

ID datové schránky

6rhxb64

Další informace

Žádosti o informace

Informace je možno získat po osobní návštěvě sekretariátu školy, který sdělí bližší informace. Dále je možno žádat o informace písemnou formou.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání se uskutečňuje na sekretariátu školy, je možno žádosti podávat také písemně poštou či e-mailem.

Opravné prostředky

Bližší informace k opravným prostředkům podáváme na sekretariátu školy, ze kterého můžete být odkázání na příslušného pracovníka.

Formuláře

Formuláře ke stažení najdete v sekci Dokumenty/Formuláře

Seznam hlavních formulářů:

  • žádost o změnu oboru
  • žádost o uvolnění z předmětů
  • žádost o přijetí - přestup
  • žádost o opakování ročníku
  • žádost o přerušení studia
  • sdělení o ukončení studia
  • výstupní list
  • žádost o individuální vzdělávací plán

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.

Úřední hodiny

Pedagogičtí pracovníci školy

Pondělí 8:00 13:00
Úterý 8:00 13:00
Středa 8:00 15:00
Čtvrtek 8:00 13:00
Pátek 8:00 13:00

Sekretariát školy

Pondělí 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Úterý 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Středa 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Čtvrtek 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Pátek 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30

Školní jídelna

Pondělí 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Úterý 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Středa 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Čtvrtek 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Pátek 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30

Odhlašování stravy je možné i na telefonním čísle 571 685 240.

Úhrady za poskytování informací

Druh činnosti

Cena

Vystavení duplikátů dokladů (vysvědčení, vysvědčení o maturitní, záv.zk.) 1 duplikát 150 Kč
Vydání duplikátu žákovské knížky (náhrada škody -osvobozeno od DPH) 100 Kč
Ověření vysvědčení na přihlášce na VŠ voš 1 vysvědčení 30 Kč
kopírování - kopírka u vrátnice
čip - vratná kauce (lze využít čip na stravování)
dobití kreditu - dle požadavku, nejméně
Cena kopie - jednostranné
oboustranné
 
100 Kč
30 Kč
1,20 Kč
2,40 Kč
Vyhledání informace v archivu školy, zpracování informace za každou započatou hodinu 150 Kč