Základní informace

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

Název povinného subjektu

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Důvod a způsob založení

Škola byla založena zřizovací listinou č. j. 1163/2001/ŠK

Kontaktní spojení

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 239/49
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00851574
DIČ: CZ00851574

Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
Epodatelna:
Ředitel školy:
WWW: www.isscopvm.cz

Bankovní spojení

Komerční banka - pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 25730851/0100

ID datové schránky

6rhxb64

Další informace

Žádosti o informace

Informace je možno získat po osobní návštěvě sekretariátu školy, který sdělí bližší informace. Dále je možno žádat o informace písemnou formou.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání se uskutečňuje na sekretariátu školy, je možno žádosti podávat také písemně poštou či e-mailem.

Opravné prostředky

Bližší informace k opravným prostředkům podáváme na sekretariátu školy, ze kterého můžete být odkázání na příslušného pracovníka.

Formuláře

Formuláře ke stažení najdete v sekci Dokumenty/Formuláře

Seznam hlavních formulářů:

  • žádost o změnu oboru
  • žádost o uvolnění z předmětů
  • žádost o přijetí - přestup
  • žádost o opakování ročníku
  • žádost o přerušení studia
  • sdělení o ukončení studia
  • výstupní list
  • žádost o individuální vzdělávací plán

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv.

Úřední hodiny

Pedagogičtí pracovníci školy

Pondělí 8:00 13:00
Úterý 8:00 13:00
Středa 8:00 15:00
Čtvrtek 8:00 13:00
Pátek 8:00 13:00

Sekretariát školy

Pondělí 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Úterý 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Středa 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Čtvrtek 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30
Pátek 7:15 - 7:45 9:20 - 10:30 12:30 - 13:30

Školní jídelna

Pondělí 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Úterý 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Středa 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Čtvrtek 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30
Pátek 7:00 - 8:00 11:00 - 12:30

Odhlašování stravy je možné i na telefonním čísle 571 685 247.

Úhrady za poskytování informací

Druh činnosti

Cena

Vystavení duplikátů dokladů (vysvědčení, vysvědčení o maturitní, záv.zk.) 1 duplikát 150 Kč
Vydání duplikátu žákovské knížky (náhrada škody -osvobozeno od DPH) 100 Kč
Ověření vysvědčení na přihlášce na VŠ voš 1 vysvědčení 30 Kč
kopírování - kopírka u vrátnice
čip - vratná kauce (lze využít čip na stravování)
dobití kreditu - dle požadavku, nejméně
Cena kopie - jednostranné
oboustranné
 
100 Kč
30 Kč
1,20 Kč
2,40 Kč
Vyhledání informace v archivu školy, zpracování informace za každou započatou hodinu 150 Kč