Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Svářečská škola č.13/360

Svářečská škola - kvalifikovaní zkušení pracovníci

Kvalifikovaní zkušení pracovníci

Svářečská škola 13 - 360 je moderní školící středisko, které nabízí širokou škálu kurzů a školení, velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce České republiky a řadou významných firem v regionu. Výuku ve školícím středisku zajištují kvalifikovaní a velmi zkušení pracovnící, kterí mají dlouholeté zkušenosti v oblasti svařování, ale také ve vzdělávání dospělých. Svářečská škola je certifikovaná Českou svářečskou společností CWS - ANB.

Přihlášku do kurzu svařování si můžete stáhnout zde

Svářečská škola - historie svářečské školy

Historie svářečské školy

Vzdělávací zařízení byla zřízeno v roce 1985 jako výukové pracoviště pro žáky ISŠ – COP Valašské Meziříčí. Od roku 1990 svářečská škola rozšířila svoji činnost o vzdělávání firemních pracovníků, klientů Úřadu práce, živnostníků apod. Za dobu své činnosti byly učebny i dílny několikrát modernizovány a výukové prostory byly rozšířeny o nová pracoviště. Nyní jsme největší svářečskou školou v okrese Vsetín a nabízíme naprostou většinu svářečských kurzů a zkoušek, které zákazníci v praxi využívají.

Vyhláška 50/78 Sb.

Vyhláška 50/1978 sbírka Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen „kvalifikace“) pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich (dále jen „činnost“), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Nabízíme pro Vás školení dle paragrafu §5, §6 a §7.

Pracovníci znalí

Školení vyhlášky 50, §5

  • rozsah školení 18 hodin

Pracovníci pro samostatnou činnost

Školení vyhlášky 50, §6

  • rozsah školení 23 hodin

Pracovníci pro řízení činnosti

Školení vyhlášky 50, §7

  • rozsah školení 14 hodin
Školení - vyhláška 50/78 Sb.