Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

O svářečské škole

Další doplňující informace naleznete na adrese svarecska-skola.isscopvm.cz

Svářečská škola - kvalifikovaní zkušení pracovníci

Kvalifikovaní zkušení pracovníci

Svářečská škola 13 - 360 je moderní školící středisko, které nabízí širokou škálu kurzů a školení, velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce České republiky a řadou významných firem v regionu. Výuku ve školícím středisku zajištují kvalifikovaní a velmi zkušení pracovnící, kterí mají dlouholeté zkušenosti v oblasti svařování, ale také ve vzdělávání dospělých. Svářečská škola je certifikovaná Českou svářečskou společností CWS - ANB.

Přihlášku do kurzu svařování si můžete stáhnout zde

Svářečská škola - historie svářečské školy

Historie svářečské školy

Vzdělávací zařízení byla zřízeno v roce 1985 jako výukové pracoviště pro žáky ISŠ – COP Valašské Meziříčí. Od roku 1990 svářečská škola rozšířila svoji činnost o vzdělávání firemních pracovníků, klientů Úřadu práce, živnostníků apod. Za dobu své činnosti byly učebny i dílny několikrát modernizovány a výukové prostory byly rozšířeny o nová pracoviště. Nyní jsme největší svářečskou školou v okrese Vsetín a nabízíme naprostou většinu svářečských kurzů a zkoušek, které zákazníci v praxi využívají.

Svářečská škola - přednosti svářečské školy

Přednosti svářečské školy

 • široký rozsah poskytovaných služeb
 • zkušený a kvalifikovaný personál
 • vysoká odborná úroveň a kvalita kurzů
 • moderní a příjemné prostředí pro výuku
 • špičkové svařovací zdroje
 • zapojení do ESF
 • dobrá dostupnost
 • možnost stravování a ubyto
 • bezplatné parkování

Nabídka služeb

Svářečská škola nabízí kurzy pro zaškolení pracovníků, základní a úřední kurzy v různých metodách svařování a na mnoha druzích základních materiálů, od běžných ocelí, přes oceli vysoce legované až po svařování neželezných kovů.

Nabízíme také periodické přezkoušení úředních svářečů nebo doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení, vypracování svařovacích postupů apod.

Svářečské kurzy

Základních kurzů svařování

ZK 111 1.1 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
ZK 131 21 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG (hliník)
ZK 135 1.1 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG
ZK 135 8 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG (nerez)
ZK 141 1.1 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (ocel)
ZK 141 21 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)
ZK 141 8 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)
ZK 141 51 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (titan)
ZK 311 1.1 Kyslíko - acetylenové svařování
ZK 111 8 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (nerez)

Zaškolení pracovníků

ZP 111 - 1 1.1 Pro ruční stehování elektrickým obloukem (obalenou elektrodou)
ZP 141 - 1 21 Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (hliník)
ZP 141 - 1 8 Pro ruční stehování wolframovou elektrodou v inertním plynu (nerez)
ZP 135 - 1 1.1 Pro ruční stehování tavící se elektrodou v aktivním plynu
ZP 131 - 1 Pro stehování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou
ZP 311 - 2 1.1 Pro dělení materiálu kyslíkem (D-G2)
ZP 311 - 8 Pro pájení
ZP 15 - 2 1.1 Pro dělení materiálu plazmou (D-E4)
ZP 15 - 9 8 Pro svařování mikro plazmou
ZP 21 - 9 1.1 Pro bodové svařování elektrickým odporem (D-R1)

Nabídka úředních a periodických úředních kurzů dle

ČSN EN ISO 9606 - 1, ČSN EN ISO 9606 - 2, ČSN EN ISO 13 585, ČSN EN ISO 14 732

111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování)
135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG svařování)
141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG)
311 Kyslíko - acetylenové svařování
912 Tvrdé pájení plamenem

Výuku provádíme na různých skupinách základních materiálů.

Mimo uvedené kurzy nabízí svářečská škola další kurzy a školení podle potřeb zákazníka.

Dále nabízíme

Periodické doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle:

 • ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 a vyhlášky 87/2000 Sb.
 • periodické zkoušky dle EN ISO 13585, EN 13133, EN ISO 17660, TP-A 216
 • kurzy svářečských operátorů dle EN ISO 14732
 • příprava a vypracování svařovacích postupů pWPS, WPQR
 • svářečský dozor
 • prověření platnosti kvalifikace Vašich svářečů
 • poradenská činnost

Kontakty

Svářečská škola
Palackého 239/49
757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 00851574
DIČ: CZ00851574

Koňař Václav
Koňař Václav vedoucí svářečské školy
+420 571 685 272 , +420 739 577 934
Otáhal Rostislav
Otáhal Rostislav instruktor svařování
+420 571 685 250
Štrbáň Josef
Štrbáň Josef instruktor svařování
+420 571 685 280
Koldová Hana
Koldová Hana technicko - administrativní pracovnice
+420 571 685 250
Nováková Daniela
Nováková Daniela asistentka