Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Výuka je zaměřena na technické vybavení počítačů a CISCO. Výuka programů ve specializované učebně CAD. Procvičování montážních a instalačních prací, sestavování obvodů včetně měření parametrů. Učivo doplňováno modulem automatizační techniky.

Čtyřletý maturitní obor

Vzdělávací program - mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Výuka je rozdělena na teoretickou část vyučování a odborný výcvik. Pod vedením odborníků získávají žáci kromě teoretických znalostí i manuální zručnost. V rámci 1. ročníku jsou žáci seznámeni se základy odborných prací - tvarování vodičů, pájení, měření a zásadami bezpečnosti práce. Ve 2. ročníku sestavují výrobky z oblasti napájecích obvodů, zesilovačů a číslicové techniky, ty pak oživují a měří jejich základní parametry. Ve 3. ročníku se výuka zaměřuje na technické vybavení počítačů a CISCO, dále na výuku elektrotechnických programů ve specializované učebně - v CAD-centru. Hlavním blokem 3. ročníku je navrhování plošných spojů, simulace obvodů, ty pak žáci fyzicky vyrábějí i pomocí CNC strojů a měřením ověřují charakteristiky navržené v programové simulaci. 4. ročník je charakteristický pracovními aktivitami mimo školu. Praxi vykonávají u různých firem, které se školou spolupracují.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříletý učební obor

Vzdělávací program - elektrikář 26-51-H/01í

Elektrikář 26-51-H/01

Učivo je rozděleno do dvou velkých bloků - silnoproud a slaboproud. V prvním jsou procvičovány jednoduché i složitější montážní a instalační práce a také výroba a opravy elektrických zařízení. V druhém bloku se jedná o sestavování základních obvodů s tranzistory a s integrovanými obvody včetně měření jejich parametrů s využitím moderní techniky. Učivo je doplňováno modulem automatizační techniky.

Videopředstavení elektrotechnických oborů