Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Výuka je zaměřena na technické vybavení počítačů a CISCO. Výuka programů ve specializované učebně CAD. Procvičování montážních a instalačních prací, sestavování obvodů včetně měření parametrů. Učivo doplňováno modulem automatizační techniky.

Čtyřletý maturitní obor

Vzdělávací program - mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Výuka je rozdělena na teoretickou část vyučování a odborný výcvik. Pod vedením odborníků získávají žáci kromě teoretických znalostí i manuální zručnost. V rámci 1. ročníku jsou žáci seznámeni se základy odborných prací - tvarování vodičů, pájení, měření a zásadami bezpečnosti práce. Ve 2. ročníku sestavují výrobky z oblasti napájecích obvodů, zesilovačů a číslicové techniky, ty pak oživují a měří jejich základní parametry. Ve 3. ročníku se výuka zaměřuje na technické vybavení počítačů a CISCO, dále na výuku elektrotechnických programů ve specializované učebně - v CAD-centru. Hlavním blokem 3. ročníku je navrhování plošných spojů, simulace obvodů, ty pak žáci fyzicky vyrábějí i pomocí CNC strojů a měřením ověřují charakteristiky navržené v programové simulaci. 4. ročník je charakteristický pracovními aktivitami mimo školu. Praxi vykonávají u různých firem, které se školou spolupracují.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříletý učební obor

Vzdělávací program - elektrikář 26-51-H/01í

Elektrikář 26-51-H/01

Učivo je rozděleno do dvou velkých bloků - silnoproud a slaboproud. V prvním jsou procvičovány jednoduché i složitější montážní a instalační práce a také výroba a opravy elektrických zařízení. V druhém bloku se jedná o sestavování základních obvodů s tranzistory a s integrovanými obvody včetně měření jejich parametrů s využitím moderní techniky. Učivo je doplňováno modulem automatizační techniky.

Videopředstavení elektrotechnických oborů