Responsible care

Responsible care - good chemistry at work

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se v roce 2014 přihlásila k prvním obhajobám pro udělení osvědčení RC a s tím spojené právo užívat logo Responsible Care - „Odpovědné podnikání v chemii".

Program "Responsible Care" je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany zdraví lidí a pracovního a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic) v dohodě s Evropskou federací distributorů chemických látek (FECC). Českou verzí iniciativy Responsible Care je program s názvem "Odpovědné podnikání v chemii", oficiálně vyhlášený v říjnu 1994 Ministerstvem průmyslu a obchodu. Institucí pověřenou veškerou koordinací tohoto programu je Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR).