Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Základní informace o domově mládeže

Domov mládeže a školní jídelna - ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Domov mládeže a školní jídelna při ISŠ-COP je školské zařízení zřízené Zlínským krajem, které poskytuje žákům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol výchovu a vzdělávání a školské služby formou ubytování, případně stravování.

Domov mládeže je moderně vybaven s kapacitou 110 lůžek. Je tvořen 5 odděleními se třemi kuchyňkami. Každý žák má k dispozici pracovní stůl s lampou a židlí, postel s úložným prostorem, šatní skříň a 2 poličky. K dispozici je internetové připojení prostřednictví WI-FI a lan kabelu.

Organizace a činnost ISŠ-COP se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Výchova a vzdělávání v DM ISŠ-COP probíhá podle Školního vzdělávacího programu DM ISŠ-COP a z hlediska organizace a provozu, práv a povinností a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví se řídí Vnitřním řádem DM ISŠ-COP.

Vybavení domova mládeže

Součástí domova mládeže jsou společenské místnosti a odborné pracovny:

 • klubovny (TV, DVD, video, X box one - zájmová činnost)
 • ateliér (keramika a další výtvarné techniky)
 • učebna výpočetní techniky
 • posilovna (vybavená sportovními stroji a sportovním náčiním)
 • tělocvična

Volnočasové aktivity

K relaxaci žáků slouží také stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, šipky a stolní hry. Ve volném čase si mohou žáci vybrat ze zájmových kroužků:

 • kondiční cvičení
 • sportovní hry
 • keramika a jiné výtvarné techniky
 • filmový klub

Informace k ubytování v domově mládeže

Požadavky na vybavení žáků

 • domácí obuv
 • oblečení pro volný čas, sportovní činnost
 • pyžamo
 • hygienické potřeby
 • ramínka na ošacení
 • užívané léky
 • jídelní nádobí *

* podle vlastního způsobu stravování

Mimo holicí strojky a vysoušeče vlasů nejsou povoleny vlastní elektrické spotřebiče. Pouze po dohodě s vychovatelem a prokázání záručním listem či potvrzením bezpečnostního technika o nezávadnosti daného přístroje.

Soubory ke stažení

Přihlášky k ubytování a další dokumenty naleznete v sekci Dokumenty / Domov mládeže.

Organizace života na Domově mládeže

Práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou určeny:

VŘDM a jeho přílohami, směrnicí O ochraně majetku a osob č. 24, směrnicí Obecné pokyny k ubytování žáků a studentů v DMISŠ-COP , Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny. Tyto dokumenty jsou přístupné ke zhlédnutí na internetových stránkách školy www.isscopvm.cz v sekci Domov mládeže a budou Vám také k dispozici při nástupu k ubytování.

Přiloženým prohlášením zákonného zástupce (či zletilého žáka) nám poskytnete souhlas s podmínkami k ubytování Vašeho dítěte v našem zařízení. Současně s vyplněním a odevzdáním Přihlášky k ubytování nám poskytnete další důležité informace k výchově. Plnoletí žáci mohou prohlášení vyplnit a stvrdit podpisem sami (o platbě je vhodné poradit se s rodiči).

Ubytování žáci se mohou stravovat v naší školní jídelně od měsíce září.

Prosíme zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky, aby nejpozději do 31. 5. 2023 odeslali přihlášky k ubytování na adresu školy:

Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem stání zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 239/49
75701 Valašské Meziříčí