Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Základní informace o domově mládeže

Domov mládeže a školní jídelna - ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Domov mládeže a školní jídelna při ISŠ-COP je školské zařízení zřízené Zlínským krajem, které poskytuje žákům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol výchovu a vzdělávání a školské služby formou ubytování, případně stravování.

Domov mládeže je moderně vybaven s kapacitou 110 lůžek. Je tvořen 5 odděleními se třemi kuchyňkami. Každý žák má k dispozici pracovní stůl s lampou a židlí, postel s úložným prostorem, šatní skříň a 2 poličky. K dispozici je internetové připojení prostřednictví WI-FI a lan kabelu, které slouží ke studijním účelům.

Organizace a činnost ISŠ-COP se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Výchova a vzdělávání v DM ISŠ-COP probíhá podle Školního vzdělávacího programu DM ISŠ-COP a z hlediska organizace a provozu, práv a povinností a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví se řídí Vnitřním řádem DM ISŠ-COP.

Vybavení domova mládeže

Součástí domova mládeže jsou společenské místnosti a odborné pracovny:

 • klubovny (TV, DVD, video, X box one - zájmová činnost)
 • ateliér (keramika a další výtvarné techniky)
 • učebna výpočetní techniky
 • posilovna (vybavená sportovními stroji a sportovním náčiním)
 • tělocvična

Volnočasové aktivity

K relaxaci žáků slouží také stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, šipky a stolní hry. Ve volném čase si mohou žáci vybrat ze zájmových kroužků:

 • kondiční cvičení
 • sportovní hry
 • keramika a jiné výtvarné techniky
 • filmový klub

Informace k ubytování v domově mládeže

Požadavky na vybavení žáků

 • domácí obuv
 • oblečení pro volný čas, sportovní činnost
 • pyžamo
 • hygienické potřeby
 • ramínka na ošacení
 • užívané léky
 • jídelní nádobí *

* podle vlastního způsobu stravování

Povoleny jsou notebooky, nabíječky na telefon, holící strojky, fény, žehličky vlasů, kulmy. Tyto přístroje budou moci žáci používat pouze po předchozí revizi, ta platí jeden rok. Revize provádí pracovník školy a žák platí částku za elektrospotřebič dle platného ceníku pro daný školní rok. Pro školní rok 2024 - 2025 je stanovena cena 25,- Kč za přístroj. Žáci nesmí používat nerevidované přístroje.

Soubory ke stažení

Přihlášky k ubytování a další dokumenty naleznete v sekci Dokumenty / Domov mládeže.

Organizace života na Domově mládeže

Práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou určeny:

VŘDM a jeho přílohami, směrnicí O ochraně majetku a osob č. 24, směrnicí Ubytování žáků a studentů na DMISŠ-COP , Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny. Tyto dokumenty jsou přístupné ke zhlédnutí na internetových stránkách školy www.isscopvm.cz v sekci Domov mládeže a budou Vám také k dispozici při nástupu k ubytování.

Přiloženým prohlášením zákonného zástupce (či zletilého žáka) nám poskytnete souhlas s podmínkami k ubytování Vašeho dítěte v našem zařízení. Současně s vyplněním a odevzdáním Přihlášky k ubytování nám poskytnete další důležité informace k výchově. Plnoletí žáci mohou prohlášení vyplnit a stvrdit podpisem sami (o platbě je vhodné poradit se s rodiči).

Ubytování žáci se mohou stravovat v naší školní jídelně od měsíce září.

Prosíme zákonné zástupce žáků a plnoleté žáky, aby nejpozději do 31. 5. 2024 odeslali na adresu školy:

Integrovaná střední škola-Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem stání zkoušky Valašské Meziříčí
Palackého 239/49
75701 Valašské Meziříčí