Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Organizace školního roku 2021–2022

Vyučování ve školním roce 2021–2022 začíná ve středu 1. září 2021 lichým týdnem
První pololetí začíná ve středu 1. září 2021 a končí v pondělí 31. ledna 2022. V tento den a s tímto datem obdrží žáci vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. poletí.
Druhé pololetí začíná v úterý 1. února 2022 a končí ve čtvrtek 30. června 2022. V tento den a s tímto datem obdrží žáci nekončících ročníků vysvědčení za 2. pololetí.

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

31.8.2021

I. čtvrtletí

10.11.2021

I. pololetí

26.01.2022

III. čtvrtletí

12.4.2022

II. pololetí

24.6.2022

Závěrečné porady

M4A, M4B, N2

30.4.2022

E3, S3, KČ3, PŘC3

31.5.2022

Třídní schůzky

I. pololetí

10.11.2021 v 15:00 hodin

2. pololetí

13.4.2022 v 15:00 hodin

Setkání prvních ročníků s ředitelem školy

I. čtvrtletí

14. 9. 2021–14. 10. 2021

Žákovský senát

I. čtvrtletí

11.11.2021 ve 12:00 hodin

I. pololetí

26.1.2022 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

13.4.2022 v 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyty - 1.ročníky

16.9.2021 - 30.9.2021

Sportovní kurz - 3.ročníky

realizace v průběhu školního roku

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí ( kino,divadlo,beseda,koncert) mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

27. 10. 2021 a 29. 10. 2021

Vánoční

23. 12. 2021–2. 1. 2022
Vyučování začíná lichým vyučovacím týdnem v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní

4.2.2022

Jarní

7. 2. 2022–13. 2. 2022

Velikonoční

14. 4. 2022

Hlavní

1. 7. 2022–31. 8. 2022

Státní a ostatní svátky

Den české státnosti

úterý 28. 9. 2021

Den vzniku samostatného českého státu

čtvrtek 28. 10. 2021

Vánoční svátky

24. 12. 2021–26. 12. 2021

Nový rok

1. 1. 2022

Velký pátek

15. 4. 2022

Velikonoční pondělí

18. 4. 2022

Maturitní zkoušky

Jarní termín

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Ústní zkouška

M4A 2.5.–5.5.2022 9.5.–10.5.2022 16.5.–20.5.2022
M4B 2.5.–5.5.2022 9.5.–10.5.2022 16.5.–20.5.2022
N2 2. 5.–5. 5. 2022 9. 5.–10. 5. 2022 16. 5.–20. 5. 2022

Termíny opravných maturitních zkoušek

Společná část

1. 9.–3. 9. 2021

Ústní část

9. 9. 2021

Závěrečné zkoušky

Jarní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

E3 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
S3 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
KČ3 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
PŘC3 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
M3A - E 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
M3B - SM 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022
M3B - CH 1. 6. 2022 7. 6.–9. 6. 2022 10. 6.–15. 6. 2022 16. 6.–21. 6. 2022

Podzimní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

M4A Nekoná se 6. 9.–8. 9. 2021 9. 9.–14. 9. 2021 15. 9.–16. 9. 2021
M4B Nekoná se 6. 9.–8. 9. 2021 9. 9.–14. 9. 2021 15. 9. 2021

Přehled tříd školní rok 2021/2022

Učebna

Třída

Vyučující

32 M1A Ing. Ivana Chárová
33 M1B Mgr. Michaela Bilíková
13 KČ1 Mgr. Lenka Vernerová
15 PC1 Ing. Slávka Pobucká
24 Ř1 Mgr. Lenka Paprstkářová
14 ES1 Mgr. Tomáš Vavřík
36 M2A Eva Konvičná
16 M2B Mgr. Dana Holotíková
22 E2 Bc. Miroslav Chumchal
23 S2 Ing. Petr Steffek
14 KČ2 Ing. Helena Davidová
24 KČŘ2 Ing. Helena Davidová
12 PC2 PaedDr. Vendula Konečná
35 M3A Mgr. Jan Ptáček
16 M3B Ing. Lenka Hajná
13 E3 Mgr. Petra Truhlářová
23 S3 Ing. Jiří Bednář
12 KČ3 Mgr. Lenka Paprstkářová
22 ŘC3 Mgr. Zdeněk Vinklárek
15 M4A Mgr. Martina Staňková
35 M4B Ing. Martin Sadílek
37 N1 Ing. Jaroslava Nováková
34 N2 Ing. Jaroslava Nováková

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

0. 7:00 - 7:45
1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová přestávka 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00

Odborný výcvik technický

Ranní směna

Hodina

1. 7:45 - 8:45
2. 8:45 - 9:30
3. 9:45 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
4. 11:15 - 12:15
5. 12:15 - 13:15
6. 13:15 - 14:15

Odpolední směna

Hodina

1. 14:15 - 15:15
2. 15:15 - 16:15
3. 16:30 - 17:45
obědová přestávka 17:45 - 18:00
4. 18:00 - 19:00
5. 19:00 - 20:00
6. 20:00 - 20:45

Odborný výcvik potravinářský

Hodina

1. 7:00 - 8:00
2. 8:00 - 9:00
3. 9:15 - 10:15
4. 10:15 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
5. 11:15 - 12:30
6. 12:30 - 13:30

Dny otevřených dveří

Středa - 13.10.2021

8:00 – 16:00

Pátek - 5.11.2021

8:00 – 16:00

Sobota - 6.11.2021

8:00 – 12:00

Středa - 1.12.2021

8:00 – 16:00

Středa - 12.1.2022

8:00 – 16:00

Vypracoval: René Camfrla
Ve Valašském Meziříčí dne 24. srpna 2021.