Základní informace

Zahájení a vyučování

Slavnostní zahájení

1. září 2020

Pravidelné vyučování

začíná dne 1.září 2020 sudým vyučovacím týdnem

První pololetí

začíná v úterý 1. září 2020 a končí v čtvrtek 28. ledna 2021

Druhé pololetí

začíná v pondělí 1. února 2021 a končí ve středu 30. června 2021 - s tímto datem obdrží žáci vysvědčení za 2. pololetí

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

31.8.2020

I. čtvrtletí

11.11.2020

I. pololetí

20.01.2021

III. čtvrtletí

14.4.2021

II. pololetí

22.6.2021

Závěrečné porady

M4A, M4B, D3

30.4.2021

E3, S3, KČ3, PŘC3

4.6.2021

Třídní schůzky

I. pololetí

11.11.2020 v 15:00 hodin

2. pololetí

14.4.2021 v 15:00 hodin

Pasování 1.ročníků

I. čtvrtletí

14.9.2019 - 30.9.2020

Žákovský senát

I. čtvrtletí

11.11.2020 ve 12:00 hodin

I. pololetí

20.1.2021 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

14.4.2021 v 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyt - 1.ročníky

16.9.2019 - 20.9.2019

Sportovní kurz - 3.ročníky

6.9.2019 - 13.9.2019 (Chorvatsko)

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí ( kino,divadlo,beseda,koncert) mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

29.10.2020 - 30.10.2020

Vánoční

23.12.2020 - 3.1.2021 - vyučování začíná lichým vyučovacím týdnem v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní

29.1.2021

Jarní

8.3.2021 - 12.3.2021

Velikonoční

1.4.2021

Hlavní

1.7.2021 - 31.8.2021

Státní a ostatní svátky

Den české státnosti

28.9.2020

Den vzniku samostatného českého státu

28.10.2020

Vánoční svátky

24.12.2020 - 26.12.2020

Nový rok

1.1.2021

Velký pátek

2.4.2021

Velikonoční pondělí

5.4.2021

Maturitní zkoušky

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Ústní zkouška

M4A 3.5.2021 - 6.5.2021 10.5.2021 - 11.5.2021 17.5.2021 - 21.5.2021
M4B 3.5.2021 - 6.5.2021 10.5.2021 - 11.5.2021 17.5.2021 - 21.5.2021
D3 3.5.2021 - 6.5.2021 10.5.2021 - 11.5.2021 21.5.2021

Závěrečné zkoušky

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

E3 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
S3 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
KČ3 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
PŘC3 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
M3A - E 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
M3B - SM 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021
M3B - CH 7.6.2021 8.6.2021 - 10.6.2021 11.6.2021 - 16.6.2021 17.6.2021 - 18.6.2021

Přehled tříd školní rok 2020/2021

#

Třída

Vyučující

32 M1A Eva Konvičná
33 M1B Mgr.Dana Holotíková
14 KČ1 Ing.Helena Davidová
22 PŘC1 PaedDr.Vendula Konečná
14 E1 Bc.Miroslav Chumchal
24 S1 Ing.Petr Steffek
34 N1 Ing. Jaroslava Nováková
36 M2A Mgr. Jan Ptáček
35 M2B Ing. Lenka Hajná
13 E2 Mgr.Petra Truhlářová
12 KČ2 Mgr. Lenka Paprstkářová
22 PŘC2 Mgr. Zdeněk Vinklárek
15 M3A Mgr.Kateřina Röhrerová
35 M3B Mgr.René Camfrla
13 E3 Ing. Ivana Burešová
23 S3 Mgr. Tomáš Vavřík
12 KČ3 Mgr. Bohdana Skýpalová
24 PC3 Ing.Slávka Pobucká
DS/16 D3 Ing. Jaroslava Nováková
15 M4A Mgr. Petra Mrovcová
23 S2 Ing. Jiří Bednář
16 M4B Ing. Martin Sadílek

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová přestávka 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Odborný výcvik

Obory

Ranní směna

Odpolední směna

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Technické 7:45 - 14:15 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Gastro 7:00 - 14:30 14:00 - 21:30 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Řezník, cukrář 7:00 - 13:30 13:30 - 20:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Pekař (1.ročník) 7:00 - 13:30 13:30 - 20:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Pekař (2. a 3. ročník) 7:00 - 13:30 12:30 - 19:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Kuchař-číšník 7:00 - 13:30 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00

Dny otevřených dveří

Středa - 14.10.2020

8:00 – 16:00

Pátek - 6.11.2020

8:00 – 16:00

Sobota - 7.11.2020

8:00 – 12:00

Úterý - 2.12.2020

8:00 – 16:00

Středa - 13.1.2021

8:00 – 16:00

Středa - 3.2.2021

8:00 – 16:00