Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Organizace školního roku 2022–2023

Vyučování ve školním roce 2022–2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022 lichým týdnem.
První pololetí začíná ve čtvrtek 1. září 2022 a končí v úterý 31. ledna 2023. V tento den a s tímto datem obdrží žáci vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. poletí.
Druhé pololetí začíná ve středu 1. února 2023 a končí v pátek 30. června 2023. V tento den a s tímto datem obdrží žáci nekončících ročníků vysvědčení za 2. pololetí.

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

31.8.2022

I. čtvrtletí

9.11.2022

I. pololetí

25.1.2023

III. čtvrtletí

12.4.2023

II. pololetí

26.6.2023

Závěrečné porady

M4A, M4B, N2

28.4.2023

E3, S3, KČ3, KČŘ3, PC3

31.5.2023

Třídní schůzky

I. pololetí

9.11.2022 v 15:00 hodin

2. pololetí

12.4.2023 v 15:00 hodin

Setkání prvních ročníků s ředitelem školy

I. čtvrtletí

14.9.2022 – 14.10.2022

Žákovský senát

I. čtvrtletí

9.11.2022 ve 12:00 hodin

I. pololetí

25.1.2023 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

12.4.2023 v 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyty - 1.ročník

5.9.2022 – 6.9.2022      M1A, M1B, KČŘ1, S1
12.9.2022 – 13.9.2022    KČ1, E1, PC1

Sportovní kurz - 3.ročníky

realizace „příměstskou“ formou září 2022
19.9.2022 - 23.9.2022     M3B, KČ3, E3, KČŘ3 (sudý týden)
26.9.2022 - 30.9.2022    M3A, S3, PC3 (lichý týden)

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí (kino, divadlo, beseda, koncert), mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

1. řádný termín

13.4.2023

2. řádný termín

14.4.2023

1. náhradní termín

10.5.2023

2. nahrádní termín

11.5.2023

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

26.10.2022 a 27.10.2022

Vánoční

23.12.2022 – 2.1.2023
Vyučování začíná lichým vyučovacím týdnem v úterý 3. ledna 2023

Pololetní

3.2.2023

Jarní

13.2.2023 – 19.2.2023

Velikonoční

6.4.2023

Hlavní

1.7.2023 – 31.8.2023

Státní a ostatní svátky

Den české státnosti

středa 28.9.2022

Den vzniku sam. českého státu

pátek 28.10.2022

Vánoční svátky

24.12.2022 – 26.12.2023

Nový rok

1.1.2023

Velký pátek

7.4.2023

Velikonoční pondělí

10.4.2023

Maturitní zkoušky

Jarní termín

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Ústní zkouška

M4A 2.5. – 5.5.2023 9.5. – 10.5.2023 16.5. – 23.5.2023
M4B 2.5. – 5.5.2023 9.5. – 10.5.2023 16.5. – 23.5.2023
N2 2.5. – 5.5.2023 9.5. – 10.5.2023 16.5. – 23.5.2023

Termíny opravných maturitních zkoušek

Společná část

1.9.2022 – 2.9.2022

Ústní část

12.9.2022

Závěrečné zkoušky

Jarní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

E3 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
S3 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
KČ3 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
KČŘ3 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
PC3 1.6.2023 6.6. – 9.6.2023 10.6. – 15.6.2023 16.6. – 22.6.2023
M3AE 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
M3BSM 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023
M3BCH 1.6.2023 6.6. – 8.6.2023 9.6. – 14.6.2023 15.6. – 21.6.2023

Podzimní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

2.9.2023 7.9. - 9.9.2023 13.9.2023

Přehled tříd školní rok 2022/2023

Učebna

Třída

Vyučující

15 M1A Mgr. Martina Staňková
35 M1B Ing. Martin Sadílek
23 E1 Mgr. Petra Truhlářová
22 S1 Ing. Petr Steffek
13 KČ1 Bc. Zuzana Sušňová
32 KČŘ1 Mgr. Lenka Paprstkářová
12 PC1 Ing. Pavla Exnerová
32 M2A Ing. Ivana Chárová
33 M2B Mgr. Michaela Bilíková
13 KČ2 Mgr. Lenka Vernerová
15 PC2 Ing. Slávka Pobucká
24 Ř2 Mgr. Lenka Paprstkářová
14 ES2 Mgr. Tomáš Vavřík
36 M3A Eva Konvičná
16 M3B Mgr. Dana Holotíková
22 E3 Bc. Miroslav Chumchal
23 S3 Mgr. Zdeněk Vinklárek
14 KČ3 Ing. Helena Davidová
24 KČŘ3 Ing. Helena Davidová
12 PC3 PaedDr. Vendula Konečná
36 M4A Mgr. Jan Ptáček
16 M4B Ing. Lenka Hajná
37 N1 Ing. Jaroslava Nováková
34 N2 Ing. Jaroslava Nováková

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

0. 7:00 - 7:45
1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová přestávka 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00

Odborný výcvik technický

Ranní směna

Hodina

1. 7:45 - 8:45
2. 8:45 - 9:30
3. 9:45 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
4. 11:15 - 12:15
5. 12:15 - 13:15
6. 13:15 - 14:15

Odpolední směna

Hodina

1. 14:15 - 15:15
2. 15:15 - 16:15
3. 16:30 - 17:45
přestávka na večeři 17:45 - 18:00
4. 18:00 - 19:00
5. 19:00 - 20:00
6. 20:00 - 20:45

Odborný výcvik potravinářský

Ranní směna

Hodina

1. 7:00 - 8:00
2. 8:00 - 9:00
3. 9:15 - 10:15
4. 10:15 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
5. 11:15 - 12:30
6. 12:30 - 13:30

Odpolední směna

Hodina

1. 11:30 - 12:30
2. 12:30 - 13:30
3. 13:30 - 14:15
4. 14:30 - 15:30
5. 15:30 - 17:00
přestávka na večeři 17:00 - 17:15
6. 17:15 - 18:00

Dny otevřených dveří

Středa - 12.10.2022

8:00 – 16:00

Pátek - 4.11.2022

8:00 – 16:00

Sobota - 5.11.2022

8:00 – 12:00

Středa - 7.12.2022

8:00 – 16:00

Středa - 11.1.2023

8:00 – 16:00

Vypracoval: René Camfrla
Ve Valašském Meziříčí dne 22. srpna 2022.