Základní informace

Zahájení a vyučování

Slavnostní zahájení

2. září 2019

Pravidelné vyučování

začíná dne 2.září 2019 sudým vyučovacím týdnem

První pololetí

začíná v pondělí 2. září 2019 a končí v pátek 31. ledna 2020 (s tímto datem obdrží žáci vysvědčení za 1. pololetí)

Druhé pololetí

začíná v pondělí 3. února 2020 a končí v úterý 30. června 2020 (s tímto datem obdrží žáci vysvědčení za 2. pololetí)

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

2.9.2019

I. čtvrtletí

13.11.2019

I. pololetí

22.01.2020

III. čtvrtletí

15.4.2020

II. pololetí

24.6.2020

Závěrečné porady

M4A, M4B, N2, D3

30.4.2020

ES3, KČ3, PŘC3

5.6.2020

Třídní schůzky

I. pololetí

13.11.2019 v 15:00 hodin

2. pololetí

15.4.2020 v 15:00 hodin

Pasování 1.ročníků

I. čtvrtletí

14.9.2019 - 30.9.2020

Žákovský senát

I. čtvrtletí

13.11.2019 ve 12:00 hodin

I. pololetí

22.1.2020 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

15.4.2020 v 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyt - 1.ročníky

16.9.2019 - 20.9.2019

Sportovní kurz - 3.ročníky

6.9.2019 - 13.9.2019 (Chorvatsko)

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí ( kino,divadlo,beseda,koncert) mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

29.10.2019 - 30.10.2019

Vánoční

23.12.2019 - 3.1.2020 (vyučování začíná sudým vyučovacím týdnem v pondělí 6.ledna 2020)

Pololetní

31.1.2020

Jarní

2.3.2020 - 8.3.2020

Velikonoční

9.4.2020

Hlavní

1.7.2020 - 31.8.2020

Státní a ostatní svátky

Den vzniku samostatného českého státu

28.10.2019

Vánoční svátky

24.12.2019 - 26.12.2019

Nový rok

1.1.2020

Velký pátek

10.4.2020

Velikonoční pondělí

13.4.2020

Svátek práce

1.5.2020

Den vítězství

8.5.2020

Maturitní zkoušky

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

M4A 4.5.2020 - 7.5.2020 11.5.2020 - 12.5.2020 18.5.2020 - 20.5.2020
M4B 4.5.2020 - 7.5.2020 11.5.2020 - 12.5.2020 18.5.2020 - 19.5.2020
N2 4.5.2020 - 7.5.2020 11.5.2020 20.5.2020
D3 4.5.2020 - 7.5.2020 12.5.2020 21.5.2020

Závěrečné zkoušky

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

ES3 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
KČ3 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
PŘC3 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
M3A - E 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
M3A - KČ 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
M3B - SM 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020
M3B - CH 8.6.2020 9.6.2020 - 11.6.2020 12.6.2020 - 17.6.2020 18.6.2020 - 19.6.2020

Přehled tříd školní rok 2019/2020

#

Třída

Vyučující

36 M1A Mgr. Ptáček Jan
DS/AUL D2 Ing. Jaroslava Nováková
33 M1B Ing. Hajná Lenka
34 N2 Ing. Jaroslava Nováková
12 KČ1 Mgr. Paprstkářová Lenka
15 M3A Mgr. Petra Mrovcová
23 PŘC1 Mgr. Vinklárek Zdeněk
16 M3B Ing. Sadílek Martin
13 ES1 Mgr. Petra Truhlářová
12 E3/S3 Ing. Jaroslav Kopecký
15 M2A Mgr. Kateřina Röhrerová
13 KČ3 Ing. Helena Davidová
35 M2B Mgr. René Camfrla
24 PŘC3 PaedDr. Vendula Konečná
14 E2 Ing. Burešová Ivana
DS/AULA D3 Ing. Nováková Jaroslava
23 S2 Mgr. Vavřík Tomáš
35 M4A Konvičná Eva
12 KČ2 Mgr. Skýpalová Bohdana
36 M4B Mgr. Dana Holotíková
24 PC2 Ing.Slávka Pobucká

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová přestávka 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Odborný výcvik

Obory

Ranní směna

Odpolední směna

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Technické 7:45 - 14:15 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Gastro 7:00 - 14:30 14:00 - 21:30 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Řezník, cukrář 7:00 - 13:30 13:30 - 20:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Pekař (1.ročník) 7:00 - 13:30 13:30 - 20:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Pekař (2. a 3. ročník) 7:00 - 13:30 12:30 - 19:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Kuchař-číšník 7:00 - 13:30 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00

Dny otevřených dveří

Středa - 16.10.2019

8:00 – 16:00

Pátek - 8.11.2019

8:00 – 16:00

Sobota - 9.11.2019

8:00 – 12:00

Středa - 4.12.2019

8:00 – 16:00 (Vědecký festival)

Středa - 15.1.2020

8:00 – 16:00