Základní informace

Zahájení a vyučování

Slavnostní zahájení

3. září 2018

Pravidelné vyučování

začíná dne 3.září 2018 sudým vyučovacím týdnem

První pololetí

začíná v pondělí 3. září 2018 a končí ve čtvrtek 31. ledna 2019 (s tímto datem obdrží žáci vysvědčení za 1. pololetí)

Druhé pololetí

začíná ve pátek 1. února 2019 a končí ve pátek 28. června 2019 (s tímto datem obdrží žáci vysvědčení za 2. pololetí)

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

3.9.2018

I. čtvrtletí

14.11.2018

I. pololetí

23.01.2019

III. čtvrtletí

10.4.2019

II. pololetí

19.6.2019

Závěrečné porady

M4A, M4B, N2, D3

30.4.2019

ES3, KČ3, PŘC3

31.5.2019

Třídní schůzky

I. pololetí

14.11.2018 v 15:00 hodin

2. pololetí

10.4.2019 v 15:00 hodin

Pasování 1.ročníků

I. čtvrtletí

14.9.2018 - 30.9.2018

Žákovský senát

I. čtvrtletí

14.11.2018 ve 12:00 hodin

I. pololetí

23.1.2019 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

10.4.2019 v 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyt - 1.ročníky

10.9.2018 - 14.9.2018

Sportovní kurz - 3.ročníky

8.9.2018 - 15.9.2018 (Chorvatsko)

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí ( kino,divadlo,beseda,koncert) mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

29.10.2018 - 30.10.2018

Vánoční

22.12.2018 - 2.1.2019 (vyučování začíná lichým vyučovacím týdnem v čtvrtek 3.ledna 2019)

Pololetní

1.2.2019

Jarní

25.2.2019 - 3.3.2019

Velikonoční

18.4.2019

Hlavní

29.6.2019 - 1.9.2019

Státní a ostatní svátky

Den české státnosti

28.9.2019

Vánoční svátky

24.12.2019 - 26.12.2018

Nový rok

1.1.2019

Velký pátek

19.4.2019

Velikonoční pondělí

22.4.2019

Svátek práce

1.5.2019

Den vítězství

8.5.2019

Maturitní zkoušky

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

M4A 2.5.2019 -7.5.2019 9.5.2019 - 10.5.2019 20.5.2019 - 22.5.2019
M4B 2.5.2019 -7.5.2019 9.5.2019 - 10.5.2019 16.5.2019 - 17.5.2019
N2 2.5.2019 -7.5.2019 9.5.2019 16.5.2019
D3 2.5.2019 - 7.5.2019 10.5.2019 17.5.2019

Závěrečné zkoušky

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

ES3 10.6.2019 11.6.2019 12.6.2019 - 17.6.2019 18.6.2019
KČ3 10.6.2019 11.6.2019 - 13.6.2019 14.6.2019 - 19.6.2019 20.6.2019
PŘC3 10.6.2019 11.6.2019 - 12.6.2019 13.6.2019 - 18.6.2019 19.6.2019
M3A 10.6.2019 12.6.2019 13.6.2019 - 18.6.2019 19.6.2019
M3B 10.6.2019 11.6.2019 - 13.6.2019 14.6.2019 - 19.6.2019 20.6.2019

Přehled tříd školní rok 2018/2019

#

Třída

Vyučující

15 M1A Mgr. Röhrerová Kateřina
33 M1B Mgr. René Camfrla
12 KE1 Mgr. Skýpalová Bohdana
24 PC1 Ing. Slávka Pobucká
23 S1 Mgr. Vavřík Tomáš
34 N1 Ing. Jaroslava Nováková
DS,AULA D1 Ing. Ottopalová Blanka
36 M2A Mgr.Petra Mrovcová
16 M2B Ing. Sadílek Martin
14 ES2 Ing. Jaroslav Kopecký
13 KČ2 Mgr. Janišová Pavla
24 PŘC2 PaedDr. Vendula Konečná
DS, AULA D2 Ing. Ottopalová Blanka
22 N2 Ing. Hajná Lenka
16 M3A Konvičná Eva
32 M3B Mgr. Dana Holotíková
12 E3/S3 PaedDr. Bolechová Hana
13 KČ3 Mgr. Paprstkářová Lenka
23 PŘC3 Ing. Burešová Ivana
DS, AULA D3 Ing. Ottopalová Blanka
35 M4A Mgr. Ptáček Jan
36 M4B Ing. Petr Steffek

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová pauza 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00
9. 15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Odborný výcvik

Obory

Ranní směna

Odpolední směna

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Technické 7:45 - 14:15 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Gastro 6:30 - 14:00 14:00 - 21:30 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Řezník, cukrář 7:00 - 13:30 13:30 - 20:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Pekař 6:00 - 12:30 12:30 - 19:00 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00
Kuchař-číšník 7:45 - 14:15 14:15 - 20:45 9:30 - 9:45 12:15 - 12:30 16:15 - 16:30 17:45 - 18:00

Dny otevřených dveří

Středa - 17.10.2018

8:00 – 16:00

Pátek - 9.11.2018

8:00 – 16:00

Sobota - 10.11.2018

8:00 – 12:00

Úterý - 4.12.2018

8:00 – 16:00 (Vědecký festival)

Středa - 16.1.2019

8:00 – 16:00