Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Organizace školního roku 2023–2024

Vyučování ve školním roce 2023–2024 začíná v pondělí 4. září 2023 sudým týdnem.
První pololetí začíná v pondělí 4. září 2023 a končí ve středu 31. ledna 2024. V tento den a s tímto datem obdrží žáci vysvědčení (výpis z vysvědčení) za 1. pololetí.
Druhé pololetí začíná ve čtvrtek 1. února 2024 a končí v pátek 28. června 2024. V tento den a s tímto datem obdrží žáci nekončících ročníků vysvědčení za 2. pololetí.

Pedagogické a klasifikační porady

Zahajovací porada

31.8.2023

I. čtvrtletí

15.11.2023

I. pololetí

24.1.2024

III. čtvrtletí

10.4.2024

II. pololetí

24.6.2024

Závěrečné porady

M4A, M4B, N2

29.4.2024

ES3, KČ3, PC3, Ř3, M3A, M3B

29.5.2024

Třídní schůzky

I. pololetí

15.11.2023 v 15:00 hodin

2. pololetí

10.4.2024 v 15:00 hodin

Setkání prvních ročníků s ředitelem školy

Aula

4.9.2023

Žákovský senát

I. čtvrtletí

15.11.2023 ve 12:00 hodin

I. pololetí

24.1.2024 ve 12:00 hodin

III. čtvrtletí

10.4.2024 ve 12:00 hodin

Sportovní akce

Adaptační pobyty - 1.ročník

11.9.2023 – 12.9.2023     KČŘ1, ES1
18.9.2023 – 19.9.2023     KČ1, PC1
20.9.2023 – 21.9.2023     M1A, M1B

Sportovní kurz – 3. ročníky

realizace „příměstskou“ formou září 2023
18.9. - 21.9.     M3A, KČ3, ES3 (sudý týden)
22.9. - 27.9.     PC3, M3B, Ř3 (lichý týden)

Lyžařský kurz - primárně 2. ročníky

realizace formou denního dojíždění v měsíci únor 2024
termín se upřesní dle počasí minimálně týden předem.

Kulturní akce

Společná návštěva tří výchovných akcí (kino, divadlo, beseda, koncert), mimo vyučování není počet akcí omezen.

Přijímací zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

1. řádný termín

.4.2024 - termín bude upřesněn

2. řádný termín

.4.2024 - termín bude upřesněn

1. náhradní termín

.5.2024 - termín bude upřesněn

2. nahrádní termín

.5.2024 - termín bude upřesněn

Prázdniny a svátky

Žákovské prázdniny

Podzimní

26.10.2023 a 27.10.2023

Vánoční

23.12.2023 – 2.1.2024
Vyučování začíná lichým vyučovacím týdnem v středu 3. ledna 2024.

Pololetní

2.2.2024

Jarní

19.2.2024 – 25.2.2024

Velikonoční

28.3.2024

Hlavní

29.6.2024 – 1.9.2024

Státní a ostatní svátky

Den české státnosti

čtvrtek 28.9.2023

Den vzniku sam. českého státu

sobota 28.10.2023

Vánoční svátky

24.12.2023 – 26.12.2023

Nový rok

1.1.2024

Velký pátek

29.3.2024

Velikonoční pondělí

1.4.2024

Odborná praxe

M4A, M4B          2.10.2023 – 13.10.2023

M4A, M4B, N1    17. 6.–28. 6. 2024

Maturitní zkoušky

Jarní termín

Třída

Společná část MZ

Praktická zkouška

Ústní zkouška

M4A 2.5. – 7.5.2024 9.5. – 10.5.2024 16.5. – 24.5.2024
M4B 2.5. – 7.5.2024 9.5. – 10.5.2024 16.5. – 24.5.2024
N2 2.5. – 7.5.2024 9.5. – 10.5.2024 16.5. – 24.5.2024

Termíny opravných maturitních zkoušek

Společná část

1.9. – 2.9.2024

Praktická část

5.9. – 6.9.2024

Ústní část

12.9.2024

Závěrečné zkoušky

Jarní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Studijní volno

Ústní zkouška

ES3 3.6.2024 5.6. – 6.6.2024 13.6. – 14.6.2024
KČ3 3.6.2024 5.6. – 7.6.2024 17.6. – 21.6.2024
Ř3 3.6.2024 5.6. – 7.6.2024 17.6. – 21.6.2024
PC3 3.6.2024 5.6. - 7.6.2024 17.6. – 21.6.2024
M3AE 3.6.2024 5.6. – 6.6.2024 7.6. – 12.6.2024 13.6. – 14.6.2024
M3BSM 3.6.2024 5.6. – 6.6.2024 7.6. – 12.6.2024 13.6. – 14.6.2024
M3BCH 3.6.2024 5.6. – 6.6.2024 7.6. – 12.6.2024 13.6. – 14.6.2024

Podzimní termín

Třída

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

2.9.2024 4.9. - 6.9.2024 13.9.2024

Přehled tříd školní rok 2023/2024

Učebna

Třída

Vyučující

37 M1A Mgr. Roman Kozák
33 M1B Ing. Petr Steffek
23 ES1 Bc. Miroslav Chumchal
17 PC1 PaedDr. Vendula Konečná
12 KČŘ1 Ing. Helena Davidová
12 KČ1 Mgr. Zdeněk Vinklárek
15 M2A Mgr. Martina Staňková
35 M2B Ing. Martin Sadílek
23 E2 Mgr. Pavel Holman
14 S2 Ing. Roman Vávra
13 KČ2 Mgr. Aneta Šotková
32 KČŘ2 Mgr. Lenka Paprstkářová
15 PC2 Ing. Pavla Exnerová
32 M3A Ing. Ivana Chárová
35 M3B Mgr. Michaela Bilíková
13 KČ3 Mgr. Lenka Vernerová
24 PC3 Ing. Slávka Pobucká
25 Ř3 Mgr. Lenka Paprstkářová
14 ES3 Mgr. Tomáš Vavřík
36 M4A Eva Konvičná
16 M4B Mgr. Dana Holotíková
22 N1 Ing. Lenka Hajná
34 N2 Ing. Jaroslava Nováková

Rozpis zvonění

Teoretické vyučování

Hodina

0. 7:00 - 7:45
1. 7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:35 - 10:20
4. 10:30 - 11:15
obědová přestávka 11:15 - 11:45
5. 11:45 - 12:30
6. 12:35 - 13:20
7. 13:25 - 14:10
8. 14:15 - 15:00

Odborný výcvik technický

Ranní směna

Hodina

1. 7:45 - 8:45
2. 8:45 - 9:30
3. 9:45 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
4. 11:15 - 12:15
5. 12:15 - 13:15
6. 13:15 - 14:15

Odpolední směna

Hodina

1. 14:15 - 15:15
2. 15:15 - 16:15
3. 16:30 - 17:45
přestávka na večeři 17:45 - 18:00
4. 18:00 - 19:00
5. 19:00 - 20:00
6. 20:00 - 20:45

Odborný výcvik potravinářský

Ranní směna

Hodina

1. 7:00 - 8:00
2. 8:00 - 9:00
3. 9:15 - 10:15
4. 10:15 - 11:00
obědová přestávka 11:00 - 11:15
5. 11:15 - 12:30
6. 12:30 - 13:30

Odpolední směna

Hodina

1. 11:30 - 12:30
2. 12:30 - 13:30
3. 13:30 - 14:15
4. 14:30 - 15:30
5. 15:30 - 17:00
přestávka na večeři 17:00 - 17:15
6. 17:15 - 18:00

Dny otevřených dveří

Středa - 11.10.2023

8:00 – 16:00

Pátek - 10.11.2023

8:00 – 16:00

Sobota - 11.11.2023

8:00 – 12:00

Středa - 6.12.2023

8:00 – 16:00

Středa - 10.1.2024

8:00 – 16:00

Vypracoval: René Camfrla
Ve Valašském Meziříčí dne 1. srpna 2023.