Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Zkouška z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb.

Provádíme školení a přezkoušení pro takto definované školení: „Osoba znalá pro samostatnou činnost – Elektrotechnik dle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022.“ (dříve vyhláška 50/1978 Sb. - § 5, 6).

 • Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
 • Minimální požadovanou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem osoba odpovědná za elektrická zařízení příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující elektrické zařízení místním provozním bezpečnostním předpisem.
 • Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé, s praxí minimálně 2 roky, po dobu nejméně jednoho roku.

K tomu, abyste se mohli přihlásit na přípravu a složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, potřebujete splnit všechny zákonem stanovené pravidla.

SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ pro zkoušku odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

 1. Doklad o ukončeném vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
 2. Doklad o odborné praxi - potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o délce praxe. Minimální délka praxe pro §6 NV 194/2022 – Elektrotechnik stanovuje délku minimální praxe osoba odpovědná na pracovišti žadatele. Je nutno doložit čestné prohlášení potvrzené osobou odpovědnou o stanovení minimální délky praxe.
 3. Potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – dle přílohy č. 4 NV č. 194/2022 Sb.
 4. Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)

Upozornění: Z požadavku vyhlášky, vyplývá, že "pracovníci musí být zdravotně způsobilí", za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel a nebo OSVČ sám. Z tohoto důvodu nevyžadujeme na zkoušky samotné potvrzení od lékaře o Vaší zdravotní způsobilosti.

Jak to u nás probíhá?

 • Podáte si přihlášku na školení a zkoušku.
 • Doložíte 4 doklady, viz SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADŮ.
 • Zaplatíte dle našeho platného ceníku. Úhradu provedete proti vystavenému dokladu v pokladně školy.
 • Splníte písemný test.
 • Jakmile splníte písemnou zkoušku, provedeme ústní zkoušku.
 • Vytvoříme PROTOKOL o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
 • Získáte DOKLAD O SLOŽENÍ ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.
 • Před objednáním školení si zkontrolujte, zda splňujete požadavky.

VZDĚLÁNÍ- pro paragraf 6 a 7 je nutné mít doklad:

O ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu.

Nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání - toto musí dle NV 194/2022 §9 odst. 5c) potvrdit škola nebo ministerstvo školství.

Nebo úplnou profesní kvalifikace získanou podle zák. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Nebo odpovědná osoba na pracovišti je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle zák. 179/2006 Sb. V tomto případě vystaví odpovědná osoba za elektrické zařízení písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze.

Pro §6 minimální praxi stanoví podle §6 odst. 2 NV 194/2022, odpovědná osoba v místním bezpečnostním pracovním předpisu na pracovišti zkoušeného - doloží se kopií MBPP nebo potvrzením od zaměstnavatele nebo OSVČ. Pokud nebude doloženo je vyžadována praxe jako pro §7.

Pro §7 je stanovena praxe v NV 194/2022 takto:

 • 2 roky pro E2A a E3A
 • 3 roky pro E1A, E2B a E3B
 • 4 roky E1B

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ

Dovolujeme si Vás informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů (dále také jen „OÚ“), jakožto správcem osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tímto prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále také jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme v případě, že navštívíte naše webové stránky www.isscopvm.cz