Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Výuka je zaměřena na výrobní činnosti v odborných pracovištích. Žáci jsou schopni se orientovat v prodeji a distribuci jednotlivých produktů.

Tříleté učební obory

Vzdělávací program - pekař 29-53-H/01

Pekař 29-53-H/01

Tříletý učební obor určený pro chlapce i dívky. Po ukončení přípravy se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků a běžně pracuje s technologickou dokumentací. Zvládá základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Odborný výcvik probíhá ve školní pekárně a v pekárnách regionu. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, na kterých dosahují vynikajících výsledků. Důkazem je mimo jiné ocenění Nejlepší pekárna Valašského království pro rok 2019. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou a získat střední vzdělání s maturitou nebo nacházejí uplatnění při vykonávání kvalifikovaných prací v pekárenských zařízeních.

Žákům tohoto oboru je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. V prvním ročníku získává žák měsíčně 300 Kč, za vyznamenání je odměněn jednorázově částkou 1500 Kč. Žák druhého ročníku dostává měsíčně 400 Kč, za vyznamenání obdrží 2500 Kč. Žák 3. ročníku získává 500 Kč měsíčně a za vyznamenání dostává 5000 Kč. Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci.

Vzdělávací program - cukrář 29-54-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Atraktivní učební obor vhodný pro chlapce i dívky, kteří budou po absolvování schopni pracovat v cukrářské výrobě. Odborný výcvik je zajišťován ve školní provozovně, kde se žáci systematicky připravují na své povolání. O kvalitě jejich výrobků svědčí velký zájem zákazníků, ale také úspěchy žáků v regionálních i celostátních soutěžích. Absolventi mají možnost získat uplatnění v různých cukrářských nebo pekárenských provozech, ale také v podnikatelské sféře jako OSVČ. Také mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplně střední vzdělání s maturitou.

Vzdělávací program - řezník 29-56-H/01

Řezník 29-56-H/01

Tento učební obor je vhodný pro chlapce i dívky, kteří budou po jeho absolvování pracovat ve výrobě i v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí výrobků a masných produktů. Žákům tohoto oboru je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. V prvním ročníku získává žák měsíčně 300 Kč, za vyznamenání je odměněn jednorázově částkou 1500 Kč. Žák druhého ročníku dostává měsíčně 400 Kč, za vyznamenání obdrží 2500 Kč. Žák 3. ročníku získává 500 Kč měsíčně a za vyznamenání dostává 5000 Kč. Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci.

Videopředstavení potravinářských oborů