Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším, podílet se na správě školy (podle příslušných paragrafů školského zákona).

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě par.168 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. Školská rada:

  1. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  2. Schvaluje školní řád
  3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  6. Vyjadřuje se k návrhům školních v zadělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Složení školské rady 2021/2022

Zástupci jmenováni Zlínským krajem

Krchňák Tomáš
JUDr. Krchňák Tomáš, Personální manažer
Jarcová 216, 757 01 Valašské Meziříčí
724 011 645
Jana Stržínková
Mgr. Jana Stržínková, Ředitelka kontaktního pracoviště ÚP – Valašské Meziříčí
Výletní 1441, 757 01 Valašské Meziříčí
724 179 326

Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků

Chumchal Miroslav
Bc. Chumchal Miroslav Učitel odborného výcviku
Vidče 463, 756 53 Vidče
571 685 269
Chárová Ivana
Ing. Chárová Ivana Učitelka
Sklářská 188, 757 01 Valašské Meziříčí
777 937 805

Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků

Dytrychová Jana
Dytrychová Jana Matka žáka třídy M2B
Rajnochovice 125, 768 71 Rajnochovice
607 929 291
Jiří Božák
Jiří Božák Žák třídy E2
Křižná 241/16, 757 01 Valašské Meziříčí
603 708 548