Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším, podílet se na správě školy (podle příslušných paragrafů školského zákona).

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě par.168 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. Školská rada:

  1. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  2. Schvaluje školní řád
  3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  6. Vyjadřuje se k návrhům školních v zadělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Složení školské rady 2023/2024

Zástupci jmenováni Zlínským krajem

Krchňák Tomáš
JUDr. Krchňák Tomáš, Personální manažer
Jana Stržínková
Mgr. Jana Stržínková, Ředitelka kontaktního pracoviště ÚP – Valašské Meziříčí

Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků

Chumchal Miroslav
Bc. Chumchal Miroslav Učitel
Chárová Ivana
Ing. Chárová Ivana Učitelka

Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků

Petr Vágner
Petr Vágner otec žáka třídy M1A
Lukáš Koňařík
Lukáš Koňařík Žák třídy M2A