Informace o školské radě

Školská rada je orgán školy umožňují zákonným zástupcům nezletilých žáků, žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším, podílet se na správě školy (podle příslušných paragrafů školského zákona).

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na základě par.168 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. Školská rada:

  1. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  2. Schvaluje školní řád
  3. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  4. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  5. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  6. Vyjadřuje se k návrhům školních v zadělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

Složení školské rady

Zástupci jmenovaní Zlínským krajem

Obermajer Jaroslav
Ing. Obermajer Jaroslav, Ph.D. Tiskový mluvčí, DEZA, a. s.
Hostašovice 254, 741 01 Hostašovice
724 011 608
Galusová Kateřina
Ing. Galusová Kateřina HR manager, ROBE lighting s. r. o.
Pod Chlacholovem 2508, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
605 223 626

Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků

Chumchal Miroslav
Bc. Chumchal Miroslav, Učitel odborného výcviku
Vidče 463, 756 53 Vidče
571 685 269
Burešová Ivana
Ing. Burešová Ivana, Učitelka
Sklářská 188, 757 01 Valašské Meziříčí
777 937 805

Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků

Eliášová Lucie
Eliášová Lucie, Žákyně třídy KČ2
Veselá 131, 756 51 Zašová
776 794 365
Pavlicová Ivana
Pavlicová Ivana, Matka žáka třídy ES2
Pod Kameněm 153, 756 63 Krhová
730 891 017