Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Co výchovné poradenství nabízí?

Výchovné poradenství je školní poradenská služba, která nabízí:

  • řešení výchovných otázek
  • pomoc při řešení konfliktů mezi žáky
  • žákem a učitelem apod

Službu mohou využívat žáci i rodiče. Kabinet výchovné poradkyně je ve 2. poschodí, na chodbě vedoucí k aule. V případě potřeby ji najdete ve škole nebo kontaktujte na uvedeném tel. čísle, emailu nebo Edupage.

Konečná Vendula
PaedDr. Konečná Vendula výchovný poradce
732 929 540

Inkluzivní vzdělávání

Hlavním principem inkluzivního vzdělávání (neboli inkluze) je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu, tedy podporovat rovné šance všech žáků na vzdělávání.

Tato služba zahrnuje:

  • Pomoc žákům znevýhodněným zdravotním či jiným způsobem, kteří docházejí do Pedagogicko-psychologických poraden (PPP), nebo Speciálních pedagogických center (SPC)
  • Komunikaci s PPP a SPC

Službu mohou využívat zletilí i nezletilí žáci, jejich rodiče a pracovníci PPP a SPC.

Kabinet metodičky pro inkluzi je ve druhém patře, na chodbě vedoucí k aule školy (č. dveří S. 226)

V případě potřeby ji kontaktujte na uvedeném telefonním čísle, e-mailem. Rodiče a žáci naší školy nejlépe na Edupage. Samozřejmostí je možnost domluvit si individuální schůzku.

Paprstkářová Lenka
Mgr. Paprstkářová Lenka Metodik pro inkluzi
734 511 596, 777 238 173