Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Žáci jsou připravováni na zvládnutí technologie přípravy jídel pro všechny příležitosti, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, zvládnutí pravidel jídelních a nápojových lístků, ovládání techniky obsluhy v běžných i výběrových podnicích.

Tříletý učební obor

Kuchař, číšník 65-51-H/01

Vzdělávací program - kuchař, číšník 65-51-H/01

Učební obor, který připravuje žáky na zvládnutí technologie přípravy jídel pro běžné stravování i slavnostní příležitost ve veřejném stravování. Je zaměřen na osvojení si psychologických základů profesního chování, společenského chování a ovládání různých technik obsluhy v pohostinství. Obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy se všeobecným přehledem pro celou oblast společného stravování.

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích cvičného i restauračního charakteru, ale také na smluvních pracovištích.

Zájemců umožňujeme získat osvědčení v odborných kurzech studené kuchyně, barmanském či someliérském kurzu. Absolventi mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou nebo uplatnit získané předpoklady pro vykonávaní obchodně podnikatelských aktivit v oboru, pracovat jako samostatný kuchař, číšník v pohostinství, v lázeňských zařízeních, v závodních jídelnách a podobně.

Videopředstavení gastronomických oborů