Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Žáci jsou připravováni na zvládnutí technologie přípravy jídel pro všechny příležitosti, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, zvládnutí pravidel jídelních a nápojových lístků, ovládání techniky obsluhy v běžných i výběrových podnicích.

Tříletý učební obor

Kuchař, číšník 65-51-H/01

Vzdělávací program - kuchař, číšník 65-51-H/01

Učební obor, který připravuje žáky na zvládnutí technologie přípravy jídel pro běžné stravování i slavnostní příležitost ve veřejném stravování. Je zaměřen na osvojení si psychologických základů profesního chování, společenského chování a ovládání různých technik obsluhy v pohostinství. Obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy se všeobecným přehledem pro celou oblast společného stravování.

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích cvičného i restauračního charakteru, ale také na smluvních pracovištích.

Zájemců umožňujeme získat osvědčení v odborných kurzech studené kuchyně, barmanském či someliérském kurzu. Absolventi mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou nebo uplatnit získané předpoklady pro vykonávaní obchodně podnikatelských aktivit v oboru, pracovat jako samostatný kuchař, číšník v pohostinství, v lázeňských zařízeních, v závodních jídelnách a podobně.

Videopředstavení gastronomických oborů