Školní vzdělávací programy

Specifikace všech školních vzdělávacích programů najdete v sekci Dokumenty/ŠVP.

Žáci jsou připravováni na zvládnutí technologie přípravy jídel pro všechny příležitosti, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, zvládnutí pravidel jídelních a nápojových lístků, ovládání techniky obsluhy v běžných i výběrových podnicích.

Čtyřletý maturitní obor

Gastronomie 65-41-L/01

Vzdělávací program - gastronomie 65-41-L/01

Studijní obor připravuje žáky na zvládnutí technologie přípravy jídel pro běžné a slavnostní příležitosti včetně jídel dietních, na expedici jídel a nápojů, ovládání techniky přípravy a dokončování jídel před hostem, sestavování jídelních a nápojových lístků, ovládání přípravy míšených nápojů, ovládání základů obsluhy a s ní související činnosti, ovládání moderní administrativní techniky, osvojení si evidence pohybu zboží, skladování, kalkulace a stanovení ceny, ovládání techniky příjímání, evidování a vyřizování objednávek. Žák získá přehled o strojním zařízení a technickém vybavení provozoven společného stravovaní a dovede je prakticky využívat. Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění v podnicích společného stravování, zejména ve funkcích kuchař - kuchařka, číšník - servírka a podle osobních předpokladů i ve vyšších funkcích. Teoretická výuka poskytuje vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech. Odborné znalosti získávají žáci v předmětech technologie, stolničení, potraviny a výživa, speciální technologie, ekonomika a účetnictví a marketing. Na teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který probíhá ve školních nebo smluvních pracovištích školy. V rámci nadstandardní výuky mohou žáci absolvovat kurz studené kuchyně, someliérský kurz nebo barmanský kurz.

Úspěšní absolventi tohoto oboru mají možnost se ucházet o přijetí na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Po ukončení třetího ročníku mohou žáci konat závěrečnou zkoušku k získání výučního listu odpovídajícího 3letého oboru.


Tříletý učební obor

Kuchař, číšník 65-51-H/01

Vzdělávací program - kuchař, číšník 65-51-H/01

Učební obor, který připravuje žáky na zvládnutí technologie přípravy jídel pro běžné stravování i slavnostní příležitost ve veřejném stravování. Je zaměřen na osvojení si psychologických základů profesního chování, společenského chování a ovládání různých technik obsluhy v pohostinství. Obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy se všeobecným přehledem pro celou oblast společného stravování.

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích cvičného i restauračního charakteru, ale také na smluvních pracovištích.

Zájemců umožňujeme získat osvědčení v odborných kurzech studené kuchyně, barmanském či someliérském kurzu. Absolventi mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou nebo uplatnit získané předpoklady pro vykonávaní obchodně podnikatelských aktivit v oboru, pracovat jako samostatný kuchař, číšník v pohostinství, v lázeňských zařízeních, v závodních jídelnách a podobně.

Videopředstavení gastronomických oborů