Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Naše zařízení ubytovává žáky středních škol, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky.

K odpovědnému podání žádosti o ubytování (přihlášky) doporučujeme seznámit se s následujícími dokumenty: VŘDM a jeho přílohami, směrnicí O ochraně majetku a osob č. 24, směrnicí Ubytování žáků a studentů na DMISŠ-COP č.17, Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny.

Jak probíhá přijetí žáka k ubytování v DMISŠ-COP?

Přihláška

Předpokladem k tomu, aby se domov začal zabývat Vaší žádostí o ubytování, je podání přihlášky. Její tiskopis najdete na stránce Informace o škole v části : Dokumenty ke stažení. Tiskopis přihlášky si lze osobně vyzvednout u vychovatelů na domově mládeže. Přihlášku je třeba doručit na adresu naší školy, která je uvedena na přihlášce a na internetových stránkách naší školy v sekci Informace o škole v části Úřední deska. Můžete jí donést osobně na domov mládeže nebo sekretariát naší školy. V případě, že ubytování spěchá, tak lze poslat naskenované obě strany přihlášky e-mailem zastupující vedoucí vychovatelce na adresu:

Termíny

Přihlášku na nový školní rok je nutné podat do 30. června, poté následuje proces rozmístění žáků na jednotlivé oddělení na domově mládeže. Sdělení o přijetí a veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přihlášení do konce července.

Pokud je přihláška podána po uzávěrce 30.6. nebo i v průběhu školního roku, tak doba vyřízení žádosti o ubytování závisí od ústní či telefonické dohody o uvažované termínu nástupu žáka k ubytování, neměla by však překročit 15 dnů od doručení přihlášky. Při umisťování se snažíme postupovat podle vnitřních pravidel, vyhovíme osobní žádosti žáka v ubytování s konkrétní osobou, kterou chce bydlet. Dále postupujeme v ubytování žáka se spolužákem se stejné školy. Pokoje jsou dvojlůžkové. Platba za ubytování je 1300Kč na měsíc.Pokud to kapacita umožňuje ubytujeme žáka samotného na pokoji, platba za ubytování je 1500Kč. Škola si vyhrazuje pravidla pro ubytování samotného žáka na pokoji, které jsou uvedeny ve VŘDM na straně č.12 Organizace a provoz DM.

Informace pro ubytované

Je-li přihláška kladně vyřízena, tak je zákonnému zástupci žáka poslána poštovní zásilka na adresu, kterou označil v přihlášce jako doručovací, ve které nalezne – Sdělení o přijetí žáka na ubytování, základní informace o platebních podmínkách a cenách služeb, informace ke stravování a nástupu k ubytování, kontaktní údaje a další informace. Rodiče a žáci se musí seznámit s VŘDM a jeho přílohami, směrnicí na ochranu majetku a osob č.24,směrnicí pro Ubytování pro žáků a studenů na DM č.17, Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny. Tyto dokumenty jsou uloženy na internetových stránkách školy, pod sekcí Informace o škole v části Dokumenty.

Úplata za ubytování

Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena první záloha na ubytování 1300Kč,popřípadě za stravu, pokud žák se bude stravovat v jídelně naší školy. Její výše a splatnost je obvykle uvedena ve sdělení o přijetí k ubytování. Veškeré informace rodičům nebo žákům může předat osobně, telefonem 571 685 240 nebo mobilem 739 639 092, nebo emailem vedoucí stravování Taťána Voráčová.

Pokud žák nastupuje po 20 dni v měsíci (tj. den splatnosti zálohy na následující měsíc), tak úplatu za ubytování a stravu uhradí přímo u vedoucí stravování.

Kontaktní osoba

Zgabajová Michaela
Zgabajová Michaela Zastupující vedoucí vychovatelka
739 739 266