Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Naše zařízení ubytovává žáky středních škol, studenty vyšších odborných škol a vysokoškoláky.

K odpovědnému podání žádosti o ubytování (přihlášky) doporučujeme seznámit se s následujícími dokumenty: VŘDM a jeho přílohami, směrnicí O ochraně majetku a osob č. 24, směrnicí Ubytování žáků a studentů na DMISŠ-COP č.17, Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny.

Jak probíhá přijetí žáka k ubytování v DMISŠ-COP?

Přihláška

Předpokladem k tomu, aby se domov začal zabývat Vaší žádostí o ubytování, je podání přihlášky. Její tiskopis najdete na stránce Informace o škole, v části: Dokumenty ke stažení. Tiskopis přihlášky si lze osobně vyzvednout u vychovatelů na domově mládeže. Přihlášku je třeba poslat poštou na adresu naší školy, která je uvedena na přihlášce a na internetových stránkách naší školy v sekci Informace o škole v části Úřední deska.

Termíny

Přihlášku na nový školní rok 2024/2025 je nutné podat do 31. května 2024. Poté následuje proces rozmístění žáků na jednotlivé oddělení na domově mládeže. Sdělení o přijetí a veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přihlášení do 20. června 2024. Informace o přijetí budou zaslány emailem nebo poštou. Informace o nepřijetí budou zaslány poštou.

Informace pro ubytované

Rodiče a žáci se musí seznámit s VŘDM a jeho přílohami, Směrnicí na ochranu majetku a osob č. 24, Přihláškou ke stravě a Vnitřním řádem školní jídelny. Tyto dokumenty jsou uloženy na internetových stránkách školy, pod sekcí Informace o škole v části Dokumenty.

Úplata za ubytování

Pokoje jsou dvoulůžkové. Platba za lůžko v obsazeném dvoulůžkovém pokoji je 1500 Kč na měsíc. Pokud to kapacita umožňuje, lze žáka ubytovat na pokoji samostatně s platbou 1900 Kč za měsíc.

Veškeré informace ohledně plateb poskytne rodičům nebo žákům vedoucí stravování Taťána Voráčová. Kontaktní údaje: 571 685 240, 739 639 092, nebo emailem .

Kontaktní osoba

Vinklárková Iva
Vinklárková Iva Vedoucí vychovatelka
739 739 266