Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Finanční podpora studia žáků na ISŠ – COP Valašské Meziříčí 2018–2019

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve Zlínském kraji v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství”

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání

 • 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
 • 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
 • 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000,- Kč

Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství”

 • Nástrojař
 • Obráběč kovů
 • Pekař
 • Řezník – uzenář

Firemní stipendia

Chemik operátor

Podpora z firem:

 • DEZA a. s. Valašské Meziříčí
 • CS CABOT s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • bez podmínek, všichni žáci oboru, 800,- Kč měsíčně (400 Kč DEZA, 400 Kč CS CABOT)
 • prospěchové na konci každého pololetí 1 000,- až 3 000,- Kč

Mechanik elektrotechnik a Mechanik strojů a zařízení

Podpora z firem:

 • CS CABOT s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu, 400,- Kč měsíčně
 • prospěchové na konci každého pololetí 500,- až 1 500,- Kč

Mechanik elektrotechnik, Elektrikář

Podpora z firem:

 • SSI SCHAFER s.r.o., Hranice
 • Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o., Hranice

Podmínky:

 • výběr žáků po dohodě s firmami, až 1 100,- Kč měsíčně
 • po řádném ukončení studia pracovat ve společnosti v hlavním pracovním poměru nejméně dobu, po kterou mu bylo poskytováno stipendium

Mechanik strojů a zařízení, Obráběč kovů, Nástrojař

Podpora z firem:

 • PWO Czech Republic s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu
 • 1 300,- Kč – 2. ročník měsíčně
 • 1 500,- Kč – 3. ročník měsíčně
 • 2 000,- Kč – 4. ročník měsíčně
 • snížení stipendia:
  • za každou hodinu absence ve výši 20,- Kč
  • důtka třídního učitele, učitele OV 500,-Kč
  • důtka ředitele školy 800,-Kč

Mechanik elektrotechnik

Podpora z firem:

 • Správa železniční dopravní cesty Praha

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu, výše 1 000,- Kč až 2 000,- Kč měsíčně dle studijního průměru

Řezník - uzenář

Podpora z firem:

 • MP Krásno a.s., Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • všichni žáci oboru 1 000,- Kč měsíčně
 • po řádném ukončení studia pracovat ve společnosti v hlavním pracovním poměru nejméně po dobu, po kterou mu bylo poskytováno stipendium