Finanční podpora studia žáků na ISŠ – COP Valašské Meziříčí 2018–2019

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve Zlínském kraji v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství”

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání

 • 1. ročník: 300,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
 • 2. ročník: 400,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
 • 3. ročník: 500,- Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000,- Kč

Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství”

 • Nástrojař
 • Obráběč kovů
 • Pekař
 • Řezník – uzenář

Firemní stipendia

Chemik operátor

Podpora z firem:

 • DEZA a. s. Valašské Meziříčí
 • CS CABOT s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • bez podmínek, všichni žáci oboru, 800,- Kč měsíčně (400 Kč DEZA, 400 Kč CS CABOT)
 • prospěchové na konci každého pololetí 1 000,- až 3 000,- Kč

Mechanik elektrotechnik a Mechanik strojů a zařízení

Podpora z firem:

 • CS CABOT s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu, 400,- Kč měsíčně
 • prospěchové na konci každého pololetí 500,- až 1 500,- Kč

Mechanik elektrotechnik, Elektrikář

Podpora z firem:

 • SSI SCHAFER s.r.o., Hranice
 • Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o., Hranice

Podmínky:

 • výběr žáků po dohodě s firmami, až 1 100,- Kč měsíčně
 • po řádném ukončení studia pracovat ve společnosti v hlavním pracovním poměru nejméně dobu, po kterou mu bylo poskytováno stipendium

Mechanik strojů a zařízení, Obráběč kovů, Nástrojař

Podpora z firem:

 • PWO Czech Republic s. r. o. Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu
 • 1 300,- Kč – 2. ročník měsíčně
 • 1 500,- Kč – 3. ročník měsíčně
 • 2 000,- Kč – 4. ročník měsíčně
 • snížení stipendia:
  • za každou hodinu absence ve výši 20,- Kč
  • důtka třídního učitele, učitele OV 500,-Kč
  • důtka ředitele školy 800,-Kč

Mechanik elektrotechnik

Podpora z firem:

 • Správa železniční dopravní cesty Praha

Podmínky:

 • výběr žáků dle prospěchu, výše 1 000,- Kč až 2 000,- Kč měsíčně dle studijního průměru

Řezník - uzenář

Podpora z firem:

 • MP Krásno a.s., Valašské Meziříčí

Podmínky:

 • všichni žáci oboru 1 000,- Kč měsíčně
 • po řádném ukončení studia pracovat ve společnosti v hlavním pracovním poměru nejméně po dobu, po kterou mu bylo poskytováno stipendium