Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projekt rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA

Naše škola realizuje projekt ISŠ-COP A JŠ S PSJZ Valašské Meziříčí – rekonstrukce laboratoře č. 1 a ROBOTIKA s registračním číslem CZ.06.04.01/00/22_042/0002827, který je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Předpokládaný datum ukončení projektu je 30.8.2024.

Projekt se dá shrnout do těchto čtyř cílů:

Prvním cílem projektu je modernizovat a vybavit odbornou učebnu Chemie a sklad chemikálií nábytkem, laboratorním vybavením, technologiemi pro prezenční a distanční výuku.

Druhým cílem projektu je přebudovat stávající CAD učebnu na učebnu Robotiky a vybavit ji nábytkem, kolaborativními roboty, počítači a technologiemi pro prezenční i distanční výuku.

Třetím cílem projektu je pořízení technologií pro práci s digitálními technologiemi, jedná se zejména o ICT techniku a kolaborativního robota s příslušným SW.

Čtvrtým cílem projektu je naplnění min. 75% časové dotace výuky v učebnách robotiky a chemie.

Projekt je v rámci IROP spolufinancován z dotace EU, státního rozpočtu, prostředků Zlínského kraje a vlastních prostředků příjemce dotace.

Celkové výdaje projektu jsou naplánovány na necelých 18 mil. Kč, podíl dotace z EU je 14,3 mil. KčPřiložené fotografie