Výpisy známek za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení žáci, vážení rodiče, 

od 28. 1. 2021 budou v systému Edupage k dispozici konečné známky za první pololetí tohoto školního roku. Výpisy máme samozřejmě připraveny i v písemné podobě - budou žákům předány ihned po obnovení prezenční výuky ve škole. 

Hezký den.