Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení

V příloze naleznete seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Najdete se pod přiděleným registračním (jednacím) číslem. Pro řádné zapsání ke studiu u nás ve škole nám doručte nejpozději do 29. 8. 2022 zápisový lístek. 


Přiložené dokumenty