Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

Ředitel školy dnes vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - veškeré informace naleznete v příloze. 


Přiložené dokumenty