Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Spolupráce škola - firmy

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí se v roce 2014 zařadila mezi Responsible Care společníky při Svazu chemického průmyslu za činnosti a výsledky podporující udržitelný rozvoj chemického průmyslu v souladu se zásadami Responsible Care. V letošním roce škola potřetí obhájila právo užívat logo Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany zdraví lidí, pracovního a životního prostředí. 

V letošním roce škola získala ještě další významné ocenění, a to Cenu udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu ČR. Zařadila se tak mezi tři školy v České republice, které jsou držiteli tohoto ocenění. 

Na udělení ceny, která je uznáním za příkladnou spolupráci s chemickými partnery regionu, školu navrhli naši partneři DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a CS CABOT, spol. s r.o. Oceněny byly výsledky jak v oblasti péče o zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, tak i v oblasti vzdělávání žáků ve všech oborech. 

Udělená ocenění převzal Mgr. Petr Pavlůsek na slavnostním Večeru s českou chemií dne 20. září 2018 od představenstva Svazu chemického průmyslu ČR.   

Jako poděkování partnerům za důvěru škola uspořádala přátelské posezení spojené s obědem připraveným žáky oboru Kuchař-číšník se zástupci společností DEZA a CS CABOT a Svazu chemického průmyslu.   Přiložené fotografie