Setkání s rodiči - 1. ročníky

Dovolujeme si připomenout třídní schůzky rodičů žáků nastupujících prvních ročníků - uskuteční se dne 19. 6. 2019 v 15:00 hodin v aule školy