Schůzky prvních ročníků 31. 8. 2020

Žádáme všechny rodiče žáků nastupujících prvních ročníků, aby při příchodu do školy dne 31. 8. 2020 přišli vybaveni rouškou. Děkujeme za pochopení.