Organizační zajištění přijímacích zkoušek

Vážení uchazeči, milí rodiče, 

v příloze najdete organizační zajištění přijímacích zkoušek (i s časovým rozpisem). Připomínáme všem uchazečům, že se při příchodu do školy musí prokázat potvrzením ze ZŠ o provedení antigenního testu a jeho negativitě. Dovolujeme si upozornit, že pokud se žák nemůže zkoušky zúčastnit z důvodu karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, bude mu přidělen náhradní termín pro vykonání zkoušky (2. nebo 3. 6. 2021). V tomto případě je ovšem nutné doložit písemnou omluvu s lékařským potvrzením. 

Dovolujeme si Vám popřát mnoho štěstí při přijímacích zkouškách. 


Přiložené dokumenty