Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážené a milé kolegyně, kolegové, rodiče a žáci,

za chvilku společně vykročíme do nového roku 2021. Rád bych opět popřál pevné zdraví, hodně štěstí a plno optimismu. Ten můj, který mi před vánočními svátky dovoloval doufat, že se uvidíme v pondělí 4. ledna ve škole, se nenaplnil. A proto na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 Vám chci sdělit organizační pokyny pro následující období:

1. Od pondělí 4. 1. 2021 přechází celá škola (teorie i praxe) na distanční formu výuky. Připomínám, že základním rozvrhem pro výuku nadále zůstává rozvrh hodin platný od 1. 9. 2020 - začínáme týdnem týdnem.

2. Činnost domova mládeže je k 4. 1. 2021 pozastavena.

3. Činnost školní jídelny není přerušena, žáci si však mohou obědy odnášet pouze v jídlonosiči - nikoli konzumovat na místě.

4. Škola bude pro nutné případy přístupná denně od 7:30 - 15 hodin. Vstup do školy pouze v roušce a maximálně ve dvojici. Pro vyřízení záležitostí na sekretariátě školy používejte primárně telefonický a elektronický kontakt (vydávání potvrzení o studiu, dotazy apod.) - email mrejdova@isscopvm.cz, tel. 608 465 179.

5. Všechny další formy vzdělávání ve škole se buď pozastavují nebo přecházejí na distanční formu studia (jazyková škola, svářečská škola, profesní kvalifikace).

6. Rodiče inkludovaných žáků chci ubezpečit, že i při distanční výuce se škola bude snažit požadavky na výuku těchto žáků zohlednit.

Rád bych žáky poprosil o důslednost a svědomitost při distančním studiu. Škola má v těchto případech dle zákona povinnost přejít na tuto formu výuky a žák má povinnost se touto formou vzdělávat (od 12. 10. upraveno i školním řádem). Aktivita vaší práce se vyhodnocuje vždy v období jednoho týdne a posoudit Vaše omluvy má Váš třídní učitel. Obracejte se, prosím, primárně na něj, pokud existují objektivní důvody, které brání plnit zadané úkoly a činnosti, vyplývající z distanční výuky.

Své kolegy prosím o toleranci a respektování individuálních podmínek, které musí řešit žáci při domácí přípravě a činnostech, spojených s distanční formou výuky. Je nutné dodržet základní obsahovou náplň ŠVP, především s důrazem na předměty, které jsou obsahem maturitních a závěrečných zkoušek.

Nadále sledujte dění prostřednictvím médií a našeho vnitřního systému Edupage.

Se srdečným pozdravem a přáním krásného Silvestra

Mgr. Petr Pavlůsek

ředitel školy

+420 605 104 735