Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Organizace výuky od 5. 10. 2020

Vážené kolegyně, kolegové, žáci a rodiče,

dle nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 9/2020 upravuji režim provozu a vzdělávání ISŠ - COP VM od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 tímto způsobem:

1. Rozvržení výuky na sudý a lichý týden a s tím odpovídající rozvrh zůstává v platnosti.

2. Žáci, kteří dle tohoto rozvrhu mají odbornou praxi nebo odborný výcvik, je budou konat beze změn. Pro žáky, kteří mají dle rozvrhu teoretické vyučování, zabezpečí škola distanční formu vzdělávání (vzdělávání na dálku).

3. Rozvrh hodin platí pro distanční výuku jako základní harmonogram práce.

4. Žáci mají povinnost se distančního vyučování účastnit. Bude sledována jejich aktivita a tím hodnocena jejich absence. Žáci i v době distanční výuky mohou být standardně hodnoceni. Absence a přítomnost žáků na odborné praxi a odborném výcviku bude vyhodnocována dle osobní účasti a pravidel školního řádu.

5. Služby domova mládeže a školní jídelny se neruší a žáci, kteří se budou účastnit odborného výcviku, mohou tyto služby nadále využívat.

6. Základní platformou pro komunikaci a distanční vzdělávání je EduPage.

7. Provoz školy, sekretariát školy nebude přerušen. Nadále platí všechna doposud platná hygienická pravidla!

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat (605 104735).

Přeji všem pevné zdraví a úspěch v následujícím období


S pozdravem

Petr Pavlůsek

ředitel školy