Hygienické pokyny od 11. 5. 2020

Od 11. 5. bude škola zpřístupněna žákům končících ročníků pro konzultace (žáci byli informováni předem). Prosíme všechny o důkladné prostudování a dodržování stanovených hygienických pokynů - viz příloha. Přiložené dokumenty