Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Dne 11. 12. 2018 proběhlo na ISŠ – COP 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika“. 

Jedná se o soutěž žáků 9. tříd základních škol. Realizátorem soutěže je společnost Czech marketing, s.r.o. a pořadatelem soutěže Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. V tomto školním roce probíhá již její 12. ročník. Zlínský kraj se této soutěže účastní pošesté a organizace soutěže v tomto regionu se opět ujala ISŠ – COP Valašské Meziříčí. Záštitu nad soutěží ve Zlínském kraji převzal Mgr. Petr Gazdík - radní pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje. 

 Do soutěže se v říjnu přihlásilo ze 104 oslovených ZŠ ze Zlínského kraje a okresu Nový Jičín 38 základních škol.  

 V 1. kole soutěže, které proběhlo v listopadu, si celkově 894 žáků porovnalo své znalosti z chemie ve vědomostním testu. Test vypracovali při hodině chemie na své ZŠ. 

 Do 2. kola, které se uskutečnilo 11. 12. 2018, postoupili z každé školy 3 nejlepší žáci. Toto kolo proběhlo v aule ISŠ - COP a formou testu si soutěžící prověřili teoretické znalosti z chemie. Zúčastnilo se jej 115 žáků z 38 ZŠ. 

 Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola – regionálního finále, které proběhne v ISŠ – COP dne 29. 1. 2019. V tomto finále si soutěžící prověří praktické dovednosti v chemických laboratořích školy. Celkový výsledek se pak složí z výsledků 2. a 3. kola. Zároveň v tento den proběhne v aule školy i slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola a předání hodnotných cen za přítomnosti zástupců sponzorů – společnosti DEZA, a.s. a CS CABOT, s.r.o..