Harmonogram od 11. 5. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

v příloze naleznete harmonogram konzultací od 11. 5., týkající se končících ročníků středních škol. V případě nějakých nejasností, prosím, kontaktujte odpovědnou osobu: 

za teorii Ing. Tyšerová 

za OV potravinářský Mgr. Zetková

za OV technický PaedDr. Kundrát.

POZOR: přílohou je také čestné prohlášení, který je každý žák povinen při vstupu do školy odevzdat na vrátnici. Za nezletilé žáky musí čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce - je tedy nutné si prohlášení připravit předem (vytisknout nebo vyzvednout formulář na vrátnici školy). V opačném případě nebude moci být žák do budovy školy vpuštěn.


Přiložené dokumenty