Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Aktuální informace k výuce - harmonogram

Vážené kolegyně, kolegové, žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT ze 6. 5. 2020 (škole doručeno dne 11. 5. 2020) Vám sděluji, že se upravuje organizace závěrečných zkoušek žáků, zařazených do pokusného ověřování L – H oborů.

Pravidla pokusného ověřování jsou pro letošní rok upravena:

• Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníku zařazení do pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. 8. 2020. Na hodnocení žáků, jelikož se jedná o konání zkoušky podle pokusného ověřování, se nevztahuje pravidlo o tom, že nemohou být hodnoceni „neprospěl“ nebo „nehodnocen“ a jsou hodnoceni jako běžný (nikoliv poslední) ročník střední školy (§3 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se na tyto žáky nevztahuje).

• Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Průběh závěrečné zkoušky je jinak v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 47/2020 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

Je nám to velice líto, ale tímto se zásadně mění organizace výuky a přípravy žáků 3. ročníků maturitních oborů. S účinností od 12. 5. 2020 ruším možnost přípravy těchto žáků k závěrečné zkoušce formou konzultací ve škole. U těchto žáků nadále probíhá výuka online způsobem.

V souvislosti s tím, že se na tyto žáky nevztahuje §3 vyhlášky č. 211/2020 Sb. Vás upozorňuji, že žáci budou hodnoceni jako žáci 1. a 2. ročníků – viz již rozeslaný soubor Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 (zveřejněno 6. 5. 2020 na webových stránkách a prostřednictvím Edupage). Všechna další organizační opatření budou vydávána vedením školy dle aktuálních platných předpisů a nařízení.

Přílohou tohoto rozhodnutí je aktualizovaný harmonogram, kde již chybí konzultační činnosti pro třídy M3A a M3B.

Děkujeme za pochopení.


Přiložené dokumenty