Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Aktální informace k epidemiologické situaci

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci, 

dne 6. 3. 2020 vyzvala KHS Zlínského kraje všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání, aby do kolektivů nepřijímaly žáky škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tzn. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Týká se to také žáků, kteří přišli do kontaktu s někým, kdo se z postižených oblastí vrátil.

Doporučení se samozřejmě vztahuje i na pedagogy a ostatní zaměstnance školy.

Žádáme Vás, abyste skutečně vážně posoudili, zda se výzva týká i Vás a dále postupujte s velkou obezřetností. V případě, že si nebudete jisti, kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo KHS ZK na telefonních číslech 724 221 953 nebo 577 006 759.

Provoz školy nebude omezen, nadále platí maximální dodržování hygienických pravidel.

Prosíme rodiče žáků, kterých se bude karanténa týkat, aby neprodleně - prostřednictvím  systému Edupage nebo e-mailem - kontaktovali sekretariát školy a tuto informaci sdělili (Monika Rejdová, e-mail: mrejdova@isscopvm.cz).

Přiloženy jsou informace KHS ZK.

Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Mgr. Petr Pavlůsek

ředitel školy 


Přiložené dokumenty