Studenti navštívili BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava

Studenti navštívili BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava 11 Bře

Dne 10. 3. 2020 se studenti 2., 3. a 4. ročníku oboru Chemik operátor zúčastnili odborné exkurze do společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. v Ostravě. 

Seznámili se s výrobním programem podniku a dozvěděli se, že chemické látky, které se zde vyrábí, se používají hlavně na výrobu polyuretanu. Z něj se poté vyrábí např. molitan, montážní pěna nebo plast na palubní desky automobilů. 

Žáci viděli, jak se v chemické praxi vyrábí vodík ze zemního plynu parním reformováním a dusík ze vzduchu metodou PSA a následnou destilací. Měli také možnost nahlédnout do velínů, odkud jsou zmíněné výroby řízeny. Na závěr exkurze měli možnost vidět, jak se v praxi uskladňuje kapalný amoniak, důležitá surovina pro tento závod.