Sebeobrana dívek

Sebeobrana dívek 15 Říj

Dne 8.10. 2019 proběhla na našem domově mládeže beseda na téma „Sebeobrana dívek“. Strážníci strávili téměř 2 hodiny  s dívkami 1 – 3. ročníků  a předváděli jim nejúčinnější způsoby, jak se ubránit napadení. Dívkám se program dle ohlasů velmi líbil a se strážníky vzorně spolupracovaly. Pevně věříme, že žádný z předváděných hmatů nebudou muset nikdy použít.

Michaela Zgabajová – vychovatelka DM