Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Rizikové chování – beseda na DM

Rizikové chování – beseda na DM 22 Lis

V pondělí  18.listopadu 2019 se ubytovaní žáci 1. ročníků našeho domova mládeže zúčastnili besedy v rámci prevence rizikového chování na téma „Alkohol, kouření, drogy“.  

Strážník Městské policie pan Kachtík se zaměřil na negativní dopady pravidelného pití alkoholu, rizika kouření a také obecných informací týkajících se jednotlivých druhů návykových látek. Žáci si pak mohli  nasazením speciálních druhů brýlí vyzkoušet vidění a vnímání člověka pod vlivem alkoholu či drog. Beseda byla velmi poutavá, žáci se aktivně zapojovali do jejího průběhu. 

Michaela Zgabajová – vychovatelka DM při ISŠ - COP Přiložené fotografie