Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projektový den - „ Na slovíčko, paní Komenská ……“

Projektový den - „ Na slovíčko, paní Komenská ……“ 17 Říj

Proč se slaví 28. březen jako Den učitelů? Z výzkumu je nám známo, že děti v Evropě to vědí, naše česká mladá generace by se o tom však měla naučit nejvíce ……

Proto jsem 13. října 2022 zajela se svými studenty Integrované střední školy z Valašského Meziříčí navštívit další z řady výchovně vzdělávacích programů Muzea Komenského v Přerově s využitím zážitkové pedagogiky a smyslového vnímání pod názvem Hra na muzeum aneb Cesta pro mladé badatele. Hlasitý tikot „stroje času“ nás všechny přenesl do školní třídy 17. století. Vypadala zcela prázdná a opuštěná. To však bylo jen zdání. Mezi starými školními lavicemi na nás čekala naše průvodkyně - historická postava manželky Jana Amose Komenského – paní Komenská. Ta si s námi vyprávěla o nelehkém životě jejího manžela Jana. A nebylo to vypravování ledajaké ! Studenti dostali možnost seznámit se s obdobím 17. století zážitkovou formou a vlastním badatelským úsilím poznávat základní mezníky v životě „učitele národů“ . Navíc si vytvořili v rámci metod objektového učení a smyslového vnímání dobových předmětů a zvuků zcela reálnou představu o tom, co v tehdejší době obnášelo být učitelem či žákem. Zvukové i vizuální aktivity k podpoře historické představivosti vytvořily žákům dokonalý historický obraz tehdejší doby. Poodhalení depozitního tajemství a školních atributů znamenalo pro mé svěřence získání Badatelského listu. A to není málo! Velká pochvala za prokázání kvalitních znalostí od pracovníků Muzea v Přerově potěšila nejen mé svěřence, ale i mě. Byla jsem na svou třídu jaksepatří hrdá. Závěrem bych chtěla využít této příležitosti a prostřednictvím citátu J. A. Komenského předat svým žákům jednu z jeho moudrých myšlenek, kterou jistě uplatní při svém dalším vzdělávání: „ Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Děkuji vedení Integrované střední školy ve Valašském Meziříčí za maximální podporu při osvojování nových výukových metod našich žáků, které se promítnou v moderním způsobu a kvalitě výuky.

L. VernerováPřiložené fotografie