Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Projektový den na DM – „Kniha v mém životě a její význam pro poznávání“

Projektový den na DM – „Kniha v mém životě a její význam pro poznávání“ 29 Led

Dne 27. 1. 2020 jsme pro naše studenty domova mládeže připravili projektový den na téma „Kniha v mém životě a její význam pro poznávání“. Tento projekt byl složen ze dvou vzájemně propojených akcí: besedy odborníka z praxe, který s žáky diskutoval na téma důležitosti významu četby pro jedince jako takového, kdy se četbou učí vyjadřovat myšlenky a názory,Získává potřebu něco se dozvědět, umožňuje mu nové získávání poznatků, učí se vybírat z textu podstatné nejen pro své studium, ale také získává potěšení z četby a má možnost sdílet prožitky s dalšími čtenáři. Druhou částí projektu proběhlo tzv. Listování  - scénické čtení knihy „Holčička a cigareta“  s hercem  Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou, které mělo u studentů velký ohlas nejen pro interakci s diváky, ale především mělo poukázat na  absurditu dnešního světa a na myšlení lidí, kteří jsou každý den masírování médii a to co vypadá jako nemožné, může být až příliš skutečné a nutí diváka  k zamyšlení. Cílem celého projektu bylo prohloubit zábavnou a nenásilnou formou vztah ke knize, podpořit čtenářství jako takové a dokázat, že tato funkce projektu má význam především pro mladé lidi, mezi nimiž obecně zájem o knihu upadá.

Kolektiv vychovatelek DM při ISŠ - COP Val. Meziříčí 

 Přiložené fotografie