Projekt Impulsivita

Projekt Impulsivita 18 Lis

V říjnu a listopadu proběhla první realizační fáze projektu Impulsivita. Cílem je pokračovat ve výzkumu odhalování příčin rizikového chování. Díky výzkumu jsme schopni se zaměřit na takové rizikové jevy, které jsou aktuální v daném čase, a zároveň nám pomůže identifikovat příčiny takovéhoto chování. 

Cílem projektu je odhalit příčiny rizikového chování a potom tyto projevy minimalizovat. Naučit adolescenty, aby vždy měli dostatek času na rozhodování, aby zkoumali různé alternativy a jejich následky. 

Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.  Přiložené fotografie