Proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 12 Pro

Dne 10. 12. 2019 proběhlo na ISŠ – COP 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika.

Jedná se o soutěž žáků 9. tříd základních škol. Realizátorem soutěže je společnost Czech marketing, s.r.o. a pořadatelem soutěže Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. V tomto školním roce probíhá již její 13. ročník. Zlínský kraj se této soutěže účastní posedmé a organizace soutěže v tomto regionu se opět ujala ISŠ – COP Valašské Meziříčí. Záštitu nad soutěží ve Zlínském kraji převzal Mgr. Petr Gazdík - radní pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.

Do soutěže se v říjnu přihlásilo ze všech oslovených základních škol Zlínského kraje a okresu Nový Jičín 38 škol. 

V 1. kole soutěže, které proběhlo v listopadu, si celkově 930 žáků porovnalo své znalosti z chemie ve vědomostním testu. Test vypracovali při hodině chemie na své škole. 

Do 2. kola, které se uskutečnilo 10. 12. 2019, postoupili z každé školy 3 nejlepší žáci. Toto kolo proběhlo v aule a učebnách ISŠ - COP a formou testu si soutěžící prověřili teoretické znalosti z chemie. Zúčastnilo se jej 105 žáků z 36 základních škol. 

Třicet nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola, regionálního finále, které proběhne v ISŠ – COP dne 28. 1. 2020. V tomto finále si soutěžící prověří praktické dovednosti v chemických laboratořích školy. Celkový výsledek se pak složí z výsledků 2. a 3. kola. Zároveň v tento den proběhne v aule školy i slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola a předání hodnotných cen za přítomnosti zástupců sponzorů – společnosti DEZA, a.s., CS CABOT, s.r.o., Austin Detonator, s.r.o. a Kayaku Safety Systems Europe, a.s. 

 Přiložené fotografie