Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

PŘEHLÍDKA ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU ŘEZNÍK – UZENÁŘ 2019

PŘEHLÍDKA ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU ŘEZNÍK – UZENÁŘ 2019 05 Dub

13. ročník Přehlídky odborných dovedností oboru Řezník – uzenář uspořádala ve dnech 3. a 4. dubna 2019 Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí. Osobní záštitu nad úspěšným projektem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 

 Jedenáct dvoučlenných týmů z celé České republiky soutěžilo postupně v bourání masa, produkci vařených masných výrobků, výrobě regionálních výrobků a v senzorickém testu.  Součástí odborného klání byla také facebooková soutěž, kde byl hodnocený vizuální vjem hotových výrobků. Prezentace prováděli jednotliví soutěžící samostatně. 

Po zahájení soutěže na půdě Integrované střední školy se účastníci přesunuli již tradičně do valašskomeziříčské firmy MP Krásno, a. s., kde budoucí řezníci změřili své síly v bourání masa (bourali kýtu, plec, bok, krkovici a kotletu). Odborná komise hodnotila dodržování zásad BOZP a hygieny, kvalitu opracování masa, kvalitu třídění ořezu a časový limit provedení. Tato náročná část soutěže prověřila specifickou dovednost žáků – bourání, jež je pro absolventy oboru Řezník – uzenář jedna z profesně nejdůležitějších.  

V disciplíně vařená výroba měli soutěžící za úkol vyrobit a následně prezentovat 4 masné výrobky, a to roládu, tlačenku, játrový výrobek a regionální výrobek. Od tohoto produktu se očekávala nápaditost, kreativita a atraktivnost nejen pro odbornou porotu, ale i pro laiky, kteří soutěž navštívili.  

Na závěr všechny týmy prověřily své znalosti v senzorickém testu organoleptických vlastností, kde žáci podle hmatu, chuti a čichu označovali 10 vzorků koření. 

Porota neměla lehké rozhodování. Na závěr hodnotila vzhled, konzistenci a chuť připravených masných výrobků a rovněž i čistotu provedení úkolů. Mimo základní kritéria také hodnotila nejen estetické pojetí a nápad, ale i vzájemnou provázanost celé vystavované kompozice. Předsedkyně hodnotitelské komise MVDr. Kateřina Janovská ocenila všechny soutěžící, když řekla, že všichni účastníci soutěže jsou fakticky nejlepšími odborníky na řeznické řemeslo ve své věkové kategorii napříč celou republikou. 

„Rád bych poděkoval svým kolegům za zodpovědný přístup k bezchybné přípravě a organizaci soutěže a všem zúčastněným za jejich skvělé výkony. Žáci opět potvrdili vysokou úroveň přípravy v tomto výjimečně těžkém, ale žádaném oboru, a to i přes nedostatek studentů, se kterým se v učňovském školství  setrvale setkáváme,“ sdělil na závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek. 

Hlavními partnery soutěže byli ministr zemědělství pan Miroslav Toman a zřizovatel školy Zlínský kraj. Generálním sponzorem soutěže byla firma MP Krásno, a. s., která poskytla prostory pro realizaci soutěže a veškeré suroviny pro přípravu výrobků. Mezi  důležité sponzory patřily i další firmy: Řeznické potřeby Kučera, která věnovala hodnotné dary, Robert Procházka – práce v masném průmyslu, Váhala a spol., Český svaz zpracovatelů masa, TRUMF International s.r.o., Malokapacitní jatka Machač, Řeznictví a uzenářství Rostislav Matula,  Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o. a RETIGO, s. r. o., které věnovaly do soutěže věcné dary a podílely se i na personálním zabezpečení soutěže.  

 Výsledky: 

Celková soutěž o nejlepšího řezníka-uzenáře v České republice: 

1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí II 

2. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí I 

3. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov 

 

Vařená výroba:  

1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí I 

 

Regionální výrobek: 

1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí I 

 

Bourání masa: 

1. Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí II 

 

Ideou této soutěže je trvale naučit mladé odborníky, jak je důležité nejen dobře a chutně připravit výrobky, umět je vkusně nabídnout zákazníkům, ale současně produkovat bezpečné a zdravotně nezávadné potraviny, což je především dnes na trhu velmi aktuální.  Věříme, že tento cíl se nám daří naplňovat a do praxe budou odcházet žáci, kteří budou dobře připraveni na svoji práci. 

 

 Přiložené fotografie