Olympiáda z českého jazyka

Na sklonku listopadu se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka, které se zúčastnili studenti napříč všemi ročníky.  

Výsledky:  

1.       místo: Nicol Šatánková, M2A, 32 bodů 

                       Natálie Lyčková, M3A, 32 bodů  

2.       místo: Dominik Honeš, M4A, 31 bodů 

3.       místo: Aneta Vavřinová, M2A, 29 bodů 

 

Vítězům gratulujeme!