Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce 01 Bře

Dne 18. 1. 2022 na ISŠ-COP proběhla Olympiáda v českém jazyce. Je to každoroční klání ve znalostech

mluvnice i slohu a letos se opět konalo po dvouleté přestávce vynucené epidemiologickou situací.

Soutěže se zúčastnili žáci různých oborů od prvního do čtvrtého ročníku. Měřili síly v nelehkých a

mnohdy i záludných úkolech z tvarosloví i skladby a posléze psali rozsáhlejší text na téma „V naší

rodině mám nejraději…“.

Nejlépe se úkolů zhostili žáci na prvních třech příčkách:

1. místo – Jakub Chovanec z M4B

2. místo – Natálie Kovářová z M4B

3. místo – Kristýna Pavelčáková z M3B

Výhercům poděkoval za jejich iniciativu a pěkné výsledky pan ředitel Pavlůsek a odměnil je

beletristickými knižními cenami.

Těšíme se na další ročník této tradiční soutěže a věříme, že povzbudí i další možné soutěžící k tomu,

aby zkusili své znalosti a schopnosti v tomto oboru.