Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

návštěva Městského divadla ve Zlíně

návštěva Městského divadla ve Zlíně 22 Bře

Výuka českého jazyka na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí může být nejen efektivní, ale i zábavná. Pedagogové myslí také na milovníky divadelních představení – naše studenty, kterým se snaží v rámci moderní výuky nabízet netradiční a profesionální divadelní zážitky, a vychovávat tak své svěřence k větší otevřenosti. Nabídku cesty za divadelním zážitkem přijali studenti s velkým nadšením a utvrdili nás v tom, že navzdory covidové době neztratili zájem o kulturu.

Pátek 11.března 2022 patřil kultuře a návštěvě Městského divadla ve Zlíně. Ačkoli mnozí z nás netuší, že divadlo nepřetržitě již od roku 1946 spoluvytváří historii českého divadla, patří i nadále k nejprogresivnějším scénám. Umělecký kredit zlínského divadla, jehož přidanou hodnotou je setkávání českých, polských a slovenských umělců, nabízí opravdu kvalitní zábavu.

Výběr tentokrát padl na „terapeutickou hru“ současného australského autora Louise NOWRY. Tuto elektrizující, částečně autobiografickou komedii ze zákulisí vzniku jedné divadelní inscenace ve specifickém prostředí blázince, napsal jeden z nejslavnějších australských autorů Louis Nowra , který má na svém kontě kromě třiceti původních her a desítek scénářů rovněž čtyři operní libreta. Podle Noci bláznů byl natočen v roce 1996 také stejnojmenný film

Pojetí hry nabídlo divákovi velice zajímavé a alternativní prostředí. Proto bylo zapotřebí se již dříve seznámit s dějem a „číst mezi řádky“. Noc bláznů – komedie, jejíž netradiční název evokuje cosi vymykajícího se běžné realitě, byla zaměřena spíše na myšlení a mentalitu než obsah a děj. Stírá tak hranice mezi tím, co je vlastně normální a co ne.

Termíny a vstupenky

Vtipná inscenace s prvky nekonvenčního humoru nás oslovila komediální scénou i hereckými výkony plnými jemných nuancí a dravého pěveckého projevu. Začínající režisér Lewis chystá svůj debut. Ve vyhořelém sále chce s klienty léčebny v rámci terapie nazkoušet operu, ačkoli nikdo z nich neumí hrát, natož zpívat. Jenže! Režijní ambice musí stranou ve chvíli, kdy jeden z pacientů prosadí, že budou hrát jedině Mozartovu operu Così fan tutte. Pyroman, narkoman závislý na lithiu, který ke všemu nenávidí Mozarta, koktající právník, autistka, … to je jen vzorek hereckého souboru, jenž začne do zkoušení projektovat své potřeby a představy a postupně vtahovat režiséra do jejich vlastní hry a životů. Všichni jsou zatěžkáni traumaty z dětství, rodiny, partnerských vztahů. A proto jejich chování přivádí režiséra do svízelných situací. Nasnadě je tedy otázka: Kdo je tady vlastně blázen?

Během představení dostali studenti možnost vytvořit si názor na současnou světovou literaturu. Nadšení ze hry a nebývalý zájem ze strany studentů nám , učitelům, napověděl, že se podařilo naše svěřence motivovat a tím je opět posunout o krůček blíže k zájmu o kvalitní literaturu. V každodenní školní realitě si naši učitelé uvědomují , že mají - li podněty motivační hodnotu, je jen krůček k jednoduché rovnici: motivovaný žák = školní úspěch. Mnozí z vás, čtenářů, si říkají: vždyť učení patří k lidské přirozenosti! Ano. Naši žáci i studenti jsou zvídaví, a s tím se dá dobře pracovat. Často se studentů ptáme, jaké dovednosti jsou podle nich důležité? Mluví o kreativitě, schopnosti se nadchnout, zvědavosti, spolupráci. Na nás, učitelích, je, abychom jim ukázali, jak vidět souvislosti ve složité realitě, podporovali je v rozvíjení těchto dovedností.

A protože zpětná reflexe je pro nás velmi důležitá, zamysleli jsme se společně v hodinách českého jazyka nad pochopením ústřední myšlenky divadelní hry: překonávání překážek, stanovení vysokých cílů. Velmi přínosné a zajímavé pro mne i mou kolegyni Mgr. M. Staňkovou bylo porovnání studentského vidění dané problematiky a vidění nás, vyučujících.

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení naší školy, neboť učitelům i studentům poskytuje vždy maximální možnou podporu a sounáležitost při školních i mimoškolních akcích, studentům za nadšení, radost a kladné hodnocení divadelního představení. Moc si toho vážíme.

Za kolektiv školy

Lenka VernerováPřiložené fotografie