Kyberšikana

       Dne 12. prosince 2018 proběhla na domově mládeže při ISŠ COP  beseda na téma „Kyberšikana“ s p. Jurčovou z městské policie ve Valašském Meziříčí. Beseda byla zaměřená na prevenci, vzdělávání a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. Na konkrétních  případových studiích z ČR i zahraničí si tak žáci mohli uvědomit závažnost rizikového chování  ve virtuálním světě, seznámili se i s nabídkou řešení, jak již probíhající problémy minimalizovat či úplně odstranit. Beseda tak vhodně doplnila soubor celoročně probíhajících preventivních akcí.                               

Michaela Zgabajová  

vychovatelka DM  

 Přiložené fotografie