Kurz sebeobrany

Kurz sebeobrany 01 Bře

V podvečer dne 19.2.2019 se na našem domově mládeže při ISŠ COP uskutečnil dvouhodinový kurz sebeobrany pro děvčata ve spolupráci s městskou policií ve Valašském Meziříčí. Strážníci p. Hnilica a p. Kudělka děvčatům předvedli základní obranné techniky, objasňovali jim různé situace, ve kterých by mohly být ohroženy, a učili je způsoby, jak násilníka pomocí různých technik úderů či kopů znejistět a ubránit se. Za to jim, patří velká pochvala a poděkování. A závěrem přejeme, aby se do podobných, nebezpečných situací, raději nikdo z nás osobně nedostal. 

Vychovatelky DM Michaela Zgabajová, Lenka Janírková  Přiložené fotografie