Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Krásenský zvoneček zazvonil …

Krásenský zvoneček zazvonil …

… po devědadvacáté!

Po dvouleté přestávce vynucené epidemií koronaviru se opět konala tradiční recitační soutěž žáků a

studentů základních a středních valašskomeziříčských škol. Dne 8. dubna 2022 se v M-klubu ve

Valašském Meziříčí sešli soutěžící – žáci druhého stupně základních škol a studenti Gymnázia

Františka Palackého, Obchodní akademie a také ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí, aby změřili své síly

v přednesu uměleckého textu poezie i prózy.

Naši školu reprezentovala tato trojice: Marek Blinka z M3B a Jakub Hutyra a David Páter z PC2.

Chlapci se mezi vážnou konkurencí recitátorů (z nichž mnozí mají zkušenosti z dramatických kroužků

ze ZUŠ) rozhodně neztratili. Zaujali jak výběrem textů, tak jejich interpretací. Především Marek

Blinka, který svým přednesem básní Františka Gellnera „Radosti života“ vybojoval čestné uznání

odborné poroty. Ale obdiv patří i rošťáckému přednesu Jakuba Hutyry a deklamátorskému umění

Davida Pátera.

Na závěr soutěže se konal seminář, ve kterém účastníci získali hodně cenných rad od odborné poroty.

Doufejme, že je zúročí v příštím ročníku Krásenského zvonečku. Neboť – slovy básníka – trocha

poezie nikoho nezabije.

Eva Konvičná