Krajská matematická soutěž třídních kolektivů

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 

V úterý dne 19. 2. 2019 se žáci třídy ES2 zúčastnili krajské matematické soutěže, která byla zaměřena na týmovou spolupráci třídních kolektivů a na podporu matematické gramotnosti. Soutěž probíhala třetí a čtvrtou vyučovací hodinu na počítači, kde se na dataprojektoru promítal test s 50 soutěžními otázkami a žáci měli na výběr 6 možných odpovědí, kdy pouze jedna byla správná. Na vykonání testu měli žáci omezený časový limit, a to 90 minut. Po ukončení testu byly výsledky zpracovány automaticky, a o celkovém vyhodnocení jsme byli obeznámeni emailem.  Naši žáci se umístili na krásném třetím místě, a to v kategorii S2 (pro 2. ročník nematuritních oboru SŠ). Soutěž byla pořádaná v rámci projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje).