Divadelní představení

Divadelní představení 

Dne 4. 12. 2018 se většina žáků naší školy společně s vyučujícími zúčastnili divadelního představení v Kulturním zařízeni ve Valašském Meziříčí. Na programu bylo drama Bílá nemoc od jednoho z našich předních českých spisovatelů Karla Čapka. 

Žáci tak mohli zhlédnout tragédii o třech aktech a čtrnácti obrazech z doby, kdy bylo politické i společenské klima vyhrocené a schylovalo se ke druhé světové válce. Děj hry je všeobecně známý - hlavní hrdina doktor Galén objevil lék na nevyléčitelnou chorobu a začal jej využívat pro své mírové přesvědčení. Odmítal léčit bohaté, protože mají vliv, který nemůže vést k míru. Nakonec, když se bílá nemoc projevila i na těle Maršála – vůdci národa, bylo Galénovo volání po míru vyslyšeno, ale nedočkal se jej.  

Herci z Divadla Různých Jmen skvěle ztvárnili své postavy a díky tomu dokázali divákům přiblížit atmosféru již zmiňované doby. Ti žáci, kteří již měli dílo přečtené, si tak mohli porovnat jevištní představení se psanou verzí a konec, který měl znázorňovat ušlapání doktora Galéna fanatickým davem, pro ně nebyl překvapením.  

Představení se všem zúčastněným velice líbilo. „Teď už si jen dílo zpracovat do svých čtenářských deníků a u ústní maturity s úsměvem odprezentovat,“ tak zněla slova paní učitelek českého jazyka. 

 

         Honeš Dominik, M4A