Besedy primární prevence

Besedy primární prevence 18 Lis

Ve spolupráci s organizací Křesťanská akademie mladých proběhl preventivní program rizikového chování Úcta k Životu. Formou zážitkových aktivit a sebereflexe posiluje u žáků v praktické dovednosti a postoje, aby si dokázali ve změti současných lákadel zvolit a obhájit zdravé postoje pro život.  

Pro žáky 1., 2. a 3. ročníků proběhly programy primární prevence na téma rizikové sexuální chování, kyberšikana a rizika v kyberprostoru a poruchy příjmu potravy.  

Projekt je podpořen z programu Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a školských zařízení z fondu Zlínského kraje.  Přiložené fotografie