Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Beseda s pracovnicemi Úřadu práce

Beseda s pracovnicemi Úřadu práce 27 Bře

Beseda s pracovnicemi Úřadu práce 

Jako každý rok, tak i letos se konaly v aule naší školy pro všechny žáky končících ročníků besedy s pracovnicemi ÚP. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 7 tříd, dvouhodinové besedy probíhaly ve dvou dnech – 12. a 14. března 2019.  

V první části besedy studenti získali informace o možnostech dalšího studia, o statusu studenta a souvisejícím zdravotním pojištěním.  Dalšími probíranými tématy byla uplatnitelnost na trhu práce, nízká nezaměstnanost, možnosti hledání práce, výhody a nevýhody práce ve firmě a vlastního podnikání. Vzhledem k tomu, že studenti v únoru letošního roku absolvovali „výběrové řízení nanečisto,“ pracovnice ÚP je nechaly vžít se do pozice personalisty a  posoudit fiktivní životopis. Studenti opravovali chyby a diskutovali, co by v životopise udělali jinak. 

Náplní druhé části besedy byly informace o Úřadu práce ČR (možnosti evidence, otázka povinnosti evidence, co je potřeba k evidenci, práva a povinnosti, možnosti rekvalifikace, poradenství, dotace od ÚP). Velký zájem u studentů především maturitních oborů vyvolal blok EURES – Evropské služby zaměstnanosti. Studenti byli informování o možnostech práce v zahraničí, Au Pair pobytech a o možnosti stát se dobrovolníkem. 

V závěrečné části besedy byla otevřena otázka nelegálního zaměstnávání, kdy pracovnice ÚP apelovaly na studenty, aby se snažili od začátku pracovního poměru sepsat se zaměstnavatelem smlouvu tak, aby se jim odváděla „léta na důchod“ a důrazně upozornily studenty na to, že práce „na černo“ je nelegální a je porušením zákona.  

Věřím, že beseda byla pro studenty přínosem. 

Lenka Paprstkářová, kariérový poradce školy Přiložené fotografie